Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2003/QĐ/BNN-TCCB về việc sáp nhập Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và Thực phẩm chế biến và Tổng công ty Rau quả Việt Nam thành Tổng công ty Rau quả, nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 66/2003/QĐ/BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 11/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2003/QĐ/BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SÁP NHẬP TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN VÀ TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM THÀNH TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Lệnh số 39L/CTN, ngày 30 tháng 4 năm 1995 của Chủ tịch nước;

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 65/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2005;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều1. Sáp nhập Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và Thực phẩm chế biến và Tổng công ty Rau quả Việt Nam thành Tổng công ty Rau quả, nông sản.

Tổng công ty Rau quả, nông sản (dưới đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Tổng công ty Rau quả, nông sản có tên giao dịch Quốc tế là:

VIETNAM NATIONAL VEGETABLE, FRUIT AND AGRICULTURAL PRODUCT CORPORATION

Viết tắt là: VEGETEXCO VIETNAM

Trụ sở chính đặt tại: số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.

Tổng công ty có Văn phòng đại diện và Chi nhánh tại nước ngoài và các địa phương trong nước.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty gồm:

2.1. Sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp:

- Rau quả, nông, lâm, thuỷ hải sản, thực phẩm, đồ uống;

- Giống: rau, hoa, quả, nông, lâm, hải sản;

- Các sản phẩm cơ khí, máy móc, thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải  chuyên ngành rau quả, nông lâm thuỷ sản, chế biến thực phẩm;

- Phân bón, hoá chất, nguyên nhiên liệu, vật tư phục vụ chuyên ngành rau quả, nông lâm thuỷ hải sản, chế biến thực phẩm;

- Bao bì các loại;

- Hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng.

2.2. Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành về sản xuất, chế biến rau quả, nông, lâm, thuỷ hải sản.

2.3. Dịch vụ, tư vấn đầu tư phát triển sản xuất, chế biến rau, quả, nông lâm thuỷ hải sản.

2.4. Kinh doanh tài chính, tham gia thị trường chứng khoán.

2.5. Sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực khác:

- Giao nhận, kho, cảng, vận tải và đại lý vận tải;

- Bất động sản; xây lắp công nghiệp và dân dụng;

- Du lịch, khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê;

- Tiếp nhận và thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư phát triển

2.6. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong, ngoài nước để phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Rau quả, nông sản gồm:

- Hội đồng quản trị;

- Tổng giám đốc và các phó Tổng giám đốc;

- Ban Kiểm soát;

- Các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ;

Các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty là các doanh nghiệp hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc (Danh sách cụ thể các đơn vị thành viên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Căn cứ Nghị định số 39/CP, ngày 27 tháng 6 năm 1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức hoạt động của Tổng công ty nhà nước và các qui định của pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và Thực phẩm chế biến, Tổng công ty Rau quả Việt Nam và Tổng công ty Rau quả, nông sản có trách nhiệm giao nhận đầy đủ, nguyên trạng nhiệm vụ, lao động, đất đai, tài sản, tài chính, công nợ và các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. Tổng công ty Rau quả, nông sản có trách nhiệm kế thừa và giải quyết những vấn đề còn dở dang của hai Tổng công ty cũ; đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty có tên tại Điều 1 và các đơn vị thành viên Tổng công ty Rau quả, nông sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Lê Huy Ngọ

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2003/QĐ-BNN-TCCB ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. Các doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập:

1. Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả III: 63-65 Hàm nghi, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Công ty Thực phẩm Xuất khẩu Tân Bình: 1/1 đường Trường Chinh, phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ chí Minh;

3. Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Quảng Ngãi : Khu công nghiệp Quảng Phú, Quảng Ngãi;

4. Công ty Thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang:  Xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn,  thị xã Bắc Giang;

5. Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến: 25 Tân Mai, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

6. Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả I: 389 Trương Định, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

7. Công ty Vật tư và Xuất nhập khẩu: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

8. Công ty Sản xuất và Dịch vụ vật tư kỹ thuật: 10 Lê Quí Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

9. Công ty Giống rau quả: Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội;

10. Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao: Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình;

11. Công ty Rau quả Hà Tĩnh: Khu công nghiệp Vũng áng, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh;

12. Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang: 21 Ngô Thời Nhiệm, An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang;

13. Công ty Nông sản thực phẩm thành phố Hồ chí Minh:135 A Pasteur, Lầu 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

14. Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội: Số 6 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

15. Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả II: 29 Lê Đình Dương, Thành phố Đà Nẵng;

16. Công ty Giao nhận và Xuất nhập khẩu Hải Phòng: 53 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng;

17. Công ty Xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hoá: 37 Bà Triệu, Thành phố Thanh Hoá;

18. Công ty Vận tải và Đại lý vận tải: Số 4 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

19. Công ty Xuất nhập khẩu nông sản và Thực phẩm chế biến Đà Nẵng: 64 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng;

20. Công ty Rau quả Sa Pa: Km 4 thị trấn Sa Pa, Lào Cai;

21. Nhà máy Thực phẩm xuất khẩu Nam Hà: 8 đường Thanh Bình, Nam Định;

II. Các chi nhánh, Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc, Văn phòng đại diện:

1. Chi nhánh Tổng công ty Rau quả, nông sản tại Lạng Sơn: 79 Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn;

2. Chi nhánh Tổng công ty Rau quả, nông sản tại thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, 135 A- Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

3. Chi nhánh Tổng công ty Rau quả, nông sản tại Hải Phòng: số 3 Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

4. Xí nghiệp chế biến điều và nông sản thực phẩm Bình Phước: Quốc lộ 13, thị trấn  Chơn Thành, Bình Phước;

5. Văn phòng đại diện Tổng công ty Rau quả, nông sản tại Moscova (Liên bang Nga)

III: Ngoài các doanh nghiệp thành viên nêu trên, Tổng công ty

còn quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty Cổ phần và Liên doanh sau đây:

III.1/ Các Công ty Cổ phần (nhà nước không giữ cổ phần chi phối):

1. Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu: 18 Luỹ Bán Bích, P.20, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Công ty cổ phần Cảng Rau quả: số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

3. Công ty cổ phần Sản xuất và Dịch vụ xuất nhập khẩu rau quả Sài Gòn: 473 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

4. Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên: thị xã Hưng Yên, Hưng Yên;

5. Công ty cổ phần Rau quả xuất khẩu Tam Hiệp: Khu Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội;

6. Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng: 57 Hàng Chuối, Hai Bà  Trưng, Hà Nội;

7. Công ty cổ phần Vian: Đông Anh, Hà Nội;

8. Công ty Xuất nhập khẩu hạt điều và hàng công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh: 6A Thi Sách, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

III.2/ Công ty Liên doanh:

1. Công ty DONA-NEWTOWER: số 18B-22 Bis đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; đường 8 khu công nghiệp Biên Hoà;

2. Công ty hộp sắt TOVECAN: số 310 Lạc Long Quân, phường 5, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

3. Công ty nước giải khát LUVECO: số 8 đường Thanh Bình, phường Hạ Long, thành phố Nam Định;

4. Công ty liên doanh bao bì CROWN VINALIMEX: xã Quất Động, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây;

5. Công ty liên doanh VINAHARRIS- VINALIMEX: quốc lộ 13 thị trấn Chơn Thành, Bình Long, Bình Phước.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2003/QĐ/BNN-TCCB ngày 11/06/2003 về việc sáp nhập Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và Thực phẩm chế biến và Tổng công ty Rau quả Việt Nam thành Tổng công ty Rau quả, nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.887

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248