Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2006/QĐ-UBND về chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 64/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 64/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN SÁCH HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Xuất bản, ngày 14/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 6789/QĐ-UB ngày 10/10/2005 của UBND Thành phố về việc cho phép Công ty Phát hành sách Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội triển khai chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội;

* Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội;

* Tên giao dịch tiếng Anh: HA NOI BOOK COMPANY STATE OWNER MEMBER LIMITED.

* Tên viết tắt tiếng Anh: HBC;

* Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 17, phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

* Điện thoại: (84-4) 8.241.622 – 8.241.616 – 9.340.630;

* Fax: (84-4) 9.341.057 – 8.241.617;

* Website: http://www.vietbookhn.com.

* Email. info@vietbookhn.com.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội; có con dấu riêng, được mở tài khoản ở trong nước và ở ngoài nước theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ của Công ty UBND Thành phố phê duyệt.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ pháp lý đối với phần vốn, tài sản, nhân lực lao động, đất đai, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan của Công ty Phát hành sách Hà Nội khi chuyển sang hoạt động theo mô hình mới.

Điều 2. Vốn điều lệ và chủ sở hữu công ty:

2.1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).

2.2. Chủ sở hữu công ty:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, địa chỉ số 79, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là đại diện Chủ sở hữu của công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh và tổ chức bộ máy:

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

a) Xuất bản: Sách, tạp chí, blốc lịch và các loại lịch; văn hóa phẩm và xuất bản phẩm khác trên mọi chất liệu;

b) Sản xuất: In sách, báo, tạp chí, các loại lịch, văn hóa phẩm, tem, nhãn bao bì, giấy tờ các loại;

c) Kinh doanh:

- Kinh doanh sách;

- Xuất nhập khẩu sách, các loại báo, tạp chí, văn hóa phẩm; văn phòng phẩm; các sản phẩm thuộc lĩnh vực xuất bản trên mọi chất liệu;

- Hàng thủ công mỹ nghệ; mỹ thuật; vật tư, vật phẩm văn hóa; vật tư thiết bị ngành in; sản phẩm phục vụ thiếu nhi; băng, đĩa các loại;

- Dụng cụ thể dục, thể thao, dụng cụ học tập; Công nghệ phẩm, điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông;

- Bất động sản; Cho thuê văn phòng;

- Ăn, uống, giải khát, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ Internet;

- Quảng cáo và dịch vụ quảng cáo.

3.2. Tổ chức bộ máy của công ty gồm:

a. Chủ tịch công ty;

b. Tổng giám đốc công ty;

c. Các Phó Tổng Giám đốc;

d. Kế toán trưởng;

đ. Các phòng nghiệp vụ;

e. Các đơn vị trực thuộc công ty.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý, điều hành của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về công tác cán bộ.

Điều 4.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan chỉ đạo công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội hoàn chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của công ty trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt trước ngày 01/6/2006.

- Kể từ ngày 01/6/2006 Công ty Phát hành sách Hà Nội sẽ chính thức hoạt động theo pháp nhân mới là công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ban Đổi mới và Phê duyệt doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Phát hành sách Hà Nội, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Đổi mới PTDNTW;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng;
- Công an TP Hà Nội;
- Cục thuế Hà Nội;
- Như Điều 6;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2006/QĐ-UBND ngày 15/05/2006 về chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192