Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2005/QĐ-TTg điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 63/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 63/2005/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC SẮP XẾP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (các Công văn số 04/CN-UB ngày 04 tháng 01 năm 2005 và số 65/CN-UB ngày 11 tháng 01 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh hình thức và thời gian sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế như Phụ lục kèm theo.

Các lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2003 và Quyết định này.

Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tại từng công ty.

3. Chỉ đạo cổ phần hoá các đơn vị thành viên của Công ty Du lịch Hương Giang và Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế; quyết định áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với hai công ty này khi đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con; quyết định cổ phần hóa công ty mẹ sau khi ổn định hoạt động theo mô hình mới.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong thực hiện phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SẮP XẾP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2005 /QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên doanh nghiệp

Hình thức sắp xếp theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 14/01/2003

Nay điều chỉnh

Thời gian thực hiện

1

Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế

Duy trì 100% vốn nhà nước

Công ty TNHH 1 thành viên

2005

2

Công ty Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế

Duy trì 100% vốn nhà nước

Công ty TNHH 1 thành viên

2005

3

Công ty Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Duy trì 100% vốn nhà nước

Công ty TNHH 1 thành viên

2005

4

Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Long Thọ

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa

2005

5

Công ty Du lịch Huế

Sáp nhập

Cổ phần hóa

2005

6

Công ty Khách sạn Đống Đa

DN của Đảng chuyển sang UBND tỉnh quản lý

Cổ phần hóa

2005

7

Công ty Sách và Thiết bị trường học

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa

2005

8

Công ty Du lịch Cố đô Huế

Cổ phần hóa năm 2005

Cổ phần hóa

2006

9

Cảng Thuận An

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa

2006

10

Công ty Giống cây trồng

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa

2006

11

Công ty Vật tư nông nghiệp

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa

2006

12

Công ty Xây dựng - giao thông

Duy trì 100% vốn nhà nước

Cổ phần hóa

2006

13

Xí nghiệp nuôi cá Huế

Duy trì 100% vốn nhà nước

Chuyển thành đơn vị sự nghiệp

2005

14

Công ty Công viên cây xanh

Duy trì 100% vốn nhà nước

Chuyển thành đơn vị sự nghiệp

2005

15

Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu Thái Hòa

Sáp nhập

Phá sản

2005

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2005/QĐ-TTg điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228