Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6118/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 08/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6118/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QÚY SJC CHỢ LỚN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QÚY SJC CHỢ LỚN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 6117/QĐ-UB ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn ;
Xét Tờ trình số 647/ĐMDN ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn trực thuộc Công ty Vàng bạc đá qúy Sài gòn SJC như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 10.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 51,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 36,92% vốn điều lệ (trong đó, quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 8,74% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 12,08% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 30 tháng 6 năm 2004 :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 12.283.902.658 đồng.

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 4.575.196.932 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 8.735 cổ phần.

- Phần giá trị được ưu đãi : 262.050.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Công ty Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn hợp đồng với Công ty chứng khoán để tổ chức bán 12.080 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 12,08% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Công ty Vàng bạc đá qúy Sài gòn SJC, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn ;

- Tên giao dịch quốc tế : SJC Cho Lon Jewelry Joint Stock Company,

- Tên gọi tắt : SJC Cho Lon JSC ;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 4-6 An Dương Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

Kinh doanh vàng khối, vàng thỏi, vàng cốm, đồ trang sức, đồ mỹ nghệ, bạc các loại, đá quý và đá bán quý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước ; xuất nhập khẩu đồ trang sức bằng vàng bạc, đá qúy và đá bán quý theo quy định Nhà nước ; bán hàng thu ngoại tệ, làm các dịch vụ về ngoại tệ, kiều hối và mua bán ngoại tệ khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép : tổ chức hoặc liên doanh khai thác vàng bạc, đá quý theo quy định của Chính phủ và các Bộ chuyên ngành kinh tế kỹ thuật và quản lý Nhà nước ; tổ chức gia công chế tác vàng bạc, đá quý và đá bán quý : gia công, sửa chữa, tân trang đồ trang sức, mỹ nghệ bằng vàng bạc, đá quý ; được phát hành trái phiếu bằng vàng, ngoại tệ, đồng Việt Nam khi Ngân hàng Nhà nước cho phép. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Mua bán hàng kim khí điện máy, đồng hồ, mắt kính, vải sợi, nông lâm thủy hải sản, công nghệ phẩm. Mua bán hàng công nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, vật tư nguyên liệu, máy móc, phụ tùng, nhựa, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Mua bán hàng may mặc, giầy dép, phụ liệu may mặc, mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm, sản phẩm bằng gỗ, sản phẩm bằng nhựa, thiết bị y tế, xe ô tô, xe gắn máy, các loại xe chuyên dùng, phụ tùng các loại xe, sản phẩm cơ khí, hàng điện, điện lạnh (công nghiệp và gia dụng), điện thoại, sắt thép, kim loại màu, gỗ, bia, rượu các loại, máy nông ngư cơ, máy thiết bị văn phòng, máy vi tính và linh kiện, nguyên liệu thức ăn gia súc, phụ tùng, máy móc ngành xây dựng và cơ khí (máy hàng dùng điện, máy khoan bê tông, dụng cụ mài, khoan cắt kim loại và vật cứng). Sản xuất, lắp ráp hàng trang trí nội thất, khung tranh bằng gỗ. Xây lắp thi công chống thấm công trình. Môi giới thương mại. Tổ chức hội chợ triển lãm. Đại lý ký gởi hàng hóa. Sửa chữa máy móc các loại, máy công trình, nâng cấp sửa chữa trụ bơm xăng dầu.

Điều 5. Công ty cổ phần Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật ; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn, có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 154/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 1993 về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng bạc đá qúy quận 5 sau khi Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Công ty Vàng bạc đá qúy Sài gòn SJC, Giám đốc Công ty Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- VP/TU, TT Ban ĐMQLDN/TP
- Sở Lao động-Thương binh và XH
- Sở Xây dựng, Cục Thuế TP
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố
- CN Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ CNN, TM
- Lưu (CNN/K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6118/2004/QĐ-UB ngày 08/12/2004 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn thành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá qúy SJC Chợ Lớn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.333

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!