Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 58/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 58/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 25/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ KHAI THÁC ĐẤT SÉT TRÚC THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ văn bản số 59/CP-ĐMDN ngày 28 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam (Tờ trình số 1387/T-HĐQT ngày 7 tháng 8 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn thuộc Công ty Gang Thép Thái Nguyên.

- Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn là doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

- Trụ sở của Công ty đặt tại xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tên giao dịch quốc tế: TRUCTHON REFRACTORY MATERIALS AND CLAY EXPLOITING COMPANY, viết tắt là TRUCTHON RMCE.Co.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty:

- Khai thác, tuyển chọn đất chịu lửa, đất sét trắng;

- Sản xuất vật liệu chịu lửa và vật liệu xây dựng các loại;

- Sản xuất kinh doanh đất đèn, ferô mangan, hồ điện cực;

- Vận tải hàng hoá đường bộ;

- Đại lý tiêu thụ các sản phẩm của Tổng Công ty;

- Xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm do Công ty sản xuất và nhập khẩu trực tiếp máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất của Công ty.

Điều 3. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty:

- Tổng số vốn: 6,8 tỷ

Trong đó:

+ Vốn cố định 2,2 tỷ

+ Vốn lưu động 4,6 tỷ

- Nguồn vốn :

+ Ngân sách nhà nước cấp 3,1 tỷ

+ Vốn vay Ngân hàng 1,2 tỷ

+ Vốn khác 2,5 tỷ

Điều 4: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Công ty Gang Thép Thái Nguyên, Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn trong việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của Nhà nước.

Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh và hoạt động theo luật pháp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công ty Gang Thép Thái Nguyên, Giám đốc Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn, Giám đốc Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5,
- Ban ĐMQLDNTƯ,
- Bộ KH và ĐT,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND tỉnh Hải Dương,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142