Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2004/QĐ-UB về việc giao kế hoạch các dự án sử dụng nguồn vốn chi phí thoát nước của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 53/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 24/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHI PHÍ THOÁT NƯỚC CỦA CÔNG TY KINH DOANH NƯỚC SẠCH HÀ NỘI NĂM 2004

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Công chính Hà Nội và Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội tại Tờ trình số 238/KDNS-CTCN ngày 12/2/2004 về việc xin phê duyệt kế hoạch các dự án đầu tư sử dụng nguồn chi phí thoát nước năm 2004;
Xét đề nghị của Liên Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính tại Tờ trình số 170/TTLN-KHĐT-TC ngày 9 tháng 03 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao kế hoạch năm 2004 cho các dự án đầu tư chống thất thoát, thất thu nước sạch từ nguồn chi phí thoát nước đã nộp Ngân sách Thành phố năm 2002 và năm 2003 của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội như sau:

1. Kế hoạch chuẩn bị thực hiện dự án: Gồm 02 dự án; 1.250 triệu đồng

2. Kế hoạch thực hiện dự án: Gồm 01 dự án; 5.500 triệu đồng

(Chi tiết xem Phụ lục Biểu giao kèm theo)

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Giao thông Công chính Hà Nội chỉ đạo Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội triên khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước và Thành phố.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông Công chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

 

BIỂU GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2004 CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ THOÁT NƯỚC CỦA CÔNG TY KINH DOANH NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 3 năm 2004)

TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC-HT

Năng lực thiết kế

Dự án được duyệt

TKKT-TDT được duyệt

Lũy kế TT từ KC đến hết 2003

Kế hoạch năm 2004

Ghi chú

Số, ngày Quyết định

Tổng dự toán

Số, ngày Quyết định

Tổng dự toán

Tổng số

Trong đó

Xây lắp

Thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

103.912

 

6.194

65

6.750

4.955

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chuẩn bị thực hiện dự án

 

 

 

 

96.819

 

 

 

1.250

 

 

 

1

Cải tạo mạng lưới và lắp đặt đồng hồ khu vực ô8-ô10, quận Ba Đình

Ba Đình

2003-2006

TD:1000m; PP:10050; DV:100272; ĐH:12069

933/QĐ-UB 30/1/2003

58.337

 

 

134

760

 

 

 

2

Cải tạo mạng lưới và lắp đặt đồng hồ khu vực ô 19: đường Giải Phóng – Đuôi Cá – Trương Định

Hai Bà Trưng

2003-2004

D100-

300:21977m

D50-63:44755

2900/QĐ-UB

27/5/2003

38.482

 

 

136

490

 

 

 

II

Thực hiện dự án

 

 

 

 

7.093

 

6.194

65

5.500

4.955

0

 

1

Hoàn chỉnh mạng lưới phân phối và lắp đặt đồng hồ tách mạng quận Hai Bà Trưng ô 19, ô 27, ô 28

Hai Bà Trưng

2003-2004

24 ĐH đo

64/QĐ-KH&ĐT

21/3/2003

7.093

33/QĐ-GTCC

13/01/2004

6.194

65

5.500

4.955

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2004/QĐ-UB về việc giao kế hoạch các dự án sử dụng nguồn vốn chi phí thoát nước của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.718

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141