Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 519/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 06/08/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 519/TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG THỜI KỲ 1996 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ.
Xét tờ trình số 15/VCL ngày 10 tháng 6 năm 1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp kết cấu hạ tầng thời kỳ 1996 - 2010 và cho phép công bố danh mục 33 khu công nghiệp ưu tiên đầu tư đến năm 2000 như tờ trình số 15/VCL ngày 10 tháng 6 năm 1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2

Căn cứ quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, các trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các Ban quản lý khu công nghiệp tiến hành lập quy hoạch cụ thể từng khu công nghiệp và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Các Bộ quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, bưu điện, cấp điện, cấp nước....) có trách nhiệm chủ trì cùng ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan căn cứ vào những định hướng lớn về phát triển kết cấu hạ tầng trong quy hoạch tổng thể tổ chức triển khai việc lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài các khu công nghiệp để phục vụ yêu cầu phát triển đồng bộ với việc xây dựng các khu công nghiệp.

Điều 3

Giao Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án tổ chức quản lý các khu công nghiệp làm có hệ thống tổ chức quản lý khu công nghiệp từ Trung ương đến địa phương và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Ban quản lý khu công nghiệp theo từng vùng lãnh thổ để thực hiện nhiệm vụ quản lý trực tiếp việc triển khai xây dựng các khu công nghiệp theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

Điều 4

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Võ Văn Kiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 519/TTg ngày 06/08/1996 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng thời kỳ 1996 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!