Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 516/2006/QĐ-TTg bổ sung kinh phí triển khai chương trình Thẻ đi lại cho doanh nhân APEC do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 516/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 516/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG KINH PHÍ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH THẺ ĐI LẠI CHO DOANH NHÂN APEC 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3769/BTC-VI ngày 23 tháng 3 năm 2006,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 1.679,6 triệu đồng (một tỷ, sáu trăm bẩy mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng) cho Bộ Công an từ nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị APEC năm 2006 để triển khai thực hiện chương trình Thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên.

2. Căn cứ quy định của pháp luật về phí và lệ phí, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại để xử lý việc thu phí và lệ phí khi cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC cho các đối tượng.

3. Từ năm 2007, Bộ Công an bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm để tiếp tục thực hiện chương trình Thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Ngoại giao và Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng, PTT Vũ Khoan;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ : QHQT, TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3). A.

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 516/2006/QĐ-TTg bổ sung kinh phí triển khai chương trình Thẻ đi lại cho doanh nhân APEC do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182