Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5066/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Điện cơ (Lidico) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5066/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 13/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5066/QĐ-UB

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY ĐIỆN CƠ (LIDICO)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-UB ngày 16 tháng 04 năm 2000 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Điện cơ (Lidico) ;
- Xét đề nghị tại Văn bản số 196/ĐC ngày 07/9/2004 của Công ty Điện cơ (Lidico) và Văn bản số 797/TCĐT ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Sở Công nghiệp thành phố về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Điện cơ (Lidico);

- Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Điện cơ (Lidico) tại Điều 1 của Quyết định số 1628/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2000 của ủy ban nhân dân thành phố như sau :

1. Trưởng Ban : Ông Lê Trí Bảo, Giám đốc ;

2. Ủy viên Thường trực : Ông Mai Thành Nhân, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng;

3. Các ủy viên khác :

- Ông Trần Văn Hiệp, Phó Giám đốc, kiêm Bí thư Chi bộ;

- Ông Lưu Vĩnh Đạt, Phó Phòng Tổ chức hành chánh;

- Ông Bùi Trọng Huy, Phó phòng KT-CL;

- Ông Khâu Văn Quốc, Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 1628/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2000 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội động nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Điện cơ (Lidico), Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và Phát triển DN TW
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Liên Đoàn Lao động TP
- TT Ban Đổi mới QLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước TP
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu(CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5066/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Điện cơ (Lidico) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159