Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 493/2006/QĐ-TTg bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 493/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 493/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN DỆT – MAY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 316/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét Tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tại văn bản số 1054/BCN-TT ngày 01 tháng 3 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 735/TTr-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam như sau:

1. Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt – May Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam.

2. Ông Vũ Đức Thịnh, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt – May Việt Nam, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam; đồng ý để Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam bổ nhiệm ông Vũ Đức Thịnh giữ chức Tổng Giám đốc.

3. Bà Thạch Thị Phong Huyền, quyền Tổng Giám đốc Công ty Dệt Thắng Lợi, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt – May Việt Nam.

4. Ông Vũ Đức Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam.

5. Ông Trần Quang Nghị, Tổng Giám đốc Công ty Dệt Phong Phú, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam.

6. Ông Nguyễn Khánh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Dệt May Hà Nội, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam.

7. Ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm, Bộ Công nghiệp, giữ chức Uỷ viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, các Vụ ĐMDN, CN, TCCB,
- Lưu: VT, VPBCN (2), H25.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 493/2006/QĐ-TTg bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209