Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 48/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 08/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY KẾT CẤU THÉP -CƠ KHÍ XÂY DỰNG, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 17 /TT-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2000);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.Thành lập Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng, doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam trên cơ sở tách một số đơn vị của Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (có danh sách kèm theo).

2.Công ty Kết cấu thép- Cơ khí xây dựng là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3.Trụ sở chính đặt tại : Nhà số 275, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

-Có Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Dương (trên cơ sở chuyển nguyên trạng Văn phòng đại diện của Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp).

Điều 2.

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

-Sản xuất kết cấu thép cho các loại nhà, xưởng; dầm thép tổ hợp cho các loại cầu; kết cấu thép phi tiêu chuẩn; các loại bu lông chất lượng cao và các sản phẩm cơ khí khác;

-Sản xuất cột điện cao, hạ thế; cột vi ba truyền hình, các thiết bị xây dựng; các loại cầu trục phục vụ các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng;

-Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và cơ sở hạ tầng; xây lắp đường dây và trạm đến 35 kV;

-Tư vấn xây dựng và thiết kế các công trình xây dựng đến nhóm B;

-Kinh doanh kim khí và vật tư tổng hợp.

2.Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập: 27 095 000 000,00 đồng (hai mươi bảy tỷ, không trăm chín lăm triệu đồng chẵn)

Điều 3. Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt, theo Luật doanh nghiệp Nhà nước và những quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2000. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp, Giám đốc Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới quản lýDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước ,
- UBND TP.Hà Nội,
-UBND tỉnh Thái Nguyên,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY KẾT CẤU THÉP -CƠ KHÍ XÂY DỰNG
(Tại thời điểm thành lập Công ty)

A.CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

1. Nhà máy Kết cấu thép -Cơ khí Đông Anh, Hà Nội.

2. Nhà máy Cơ khí Hồng Nam, Hà Nội.

3. Nhà máy Quy chế cơ khí và Xây dựng (tên cũ là Xí nghiệp Vật tư, thiết bị xây dựng Từ Liêm, Hà Nội).

4.Xí nghiệp Kinh doanh kim khí và vật tư tổng hợp Đông Anh, Hà Nội.

5. Xí nghiệp Xây lắp 5, thành phố Thái Nguyên.

6. Xí nghiệp Kết cấu thép- Cơ giới xây dựng, thành phố Thái Nguyên.

7. Trung tâm Tư vấn xây dựng và thiết kế, tại E1, đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội.

B. ĐƠN VỊ CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

1. Công ty Liên doanh Cốp pha thép Việt Trung tại Thái Nguyên.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2000/QĐ-BCN ngày 08/08/2000 thành lập Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.862

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!