Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4793/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn vào Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn (doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4793/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4793/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHỢ LỚN VÀO CÔNG TY DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN (DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN)

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản Doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Căn cứ Quyết định số 128/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003-2005 ;
Theo Thông báo số 275/ĐMDN ngày 22 tháng 8 năm 2003 của Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố về việc sáp nhập Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn vào Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn ;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tại công văn số 1246/TCT-TC ngày 16 tháng 10 năm 2003 và Tờ trình số 4787/KHĐT-ĐKKD ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sáp nhập Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn (thành lập theo quyết định số 6213/QĐ-UB-KT ngày 19 tháng 10 năm 1999 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn (thành lập theo quyết định số 315/QĐ ngày 13/4/1992 của Bộ Thương mại và du lịch).

- Tên giao dịch nước ngoài : SaiGon Petroleum Service Company

- Trụ sở của Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn đặt tại 16 Phùng Khắc Khoan, quận 1.

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn : Trên cơ sở ngành nghề đã có của Công ty và bổ sung thêm ngành nghề của Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn : Thu mua, gia công, chế biến, sản xuất kinh doanh hàng nông lâm, thủy hải sản, hàng công nghiệp (sản phẩm nhựa, cao su, hàng may mặc, hàng điện tử, cước lưới cá, bao bì...), hàng mỹ nghệ, lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. Sản xuất, kinh doanh hàng cơ khí. Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch vụ vận tải hàng hóa và sửa chữa, gia công lắp ghép cơ khí, điện tử. Mua bán máy móc, phụ tùng, nguyên vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), xe ôtô, xe tải, xe nâng, phụ tùng xe. Đại lý mua bán hàng hóa và liên doanh liên kết hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong và ngoài nước.

Điều 2. Vốn Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn :

Trên cơ sở vốn của Công ty và bổ sung thêm vốn của Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn, tổng vốn mới của Công ty là 20.393.534.967 đồng (theo xác nhận vốn số 520/TCDN-TM ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2003).

Điều 3. Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn có trách nhiệm :

3.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dỡ dang, công nợ (nếu có) lao động, chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn.

3.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục; tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty.

3.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành.

3.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; nộp con dấu tại Công an thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 6213/QĐ-UB-KT ngày 19 tháng 10 năm 1999 của ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn để tổ chức thành Doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc các Doanh nghiệp tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- TTUB : CT, các PCT
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Văn phòng Thành ủy
- TT Ban ĐMQLDN/TP
- Cục Thuế TP, CA/TP
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

 


Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4793/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Công nghiệp dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu Chợ Lớn vào Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn (doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.558

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171