Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4751/2004/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 28/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4751/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 5 CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt các doanh nghiệp kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế ngày 14/1/2004 và ngày 10/12/2004;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố 5 Công ty nước ngoài được phép đăng ký kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam (Có danh sách Công ty kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Các Công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế và các qui định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Công ty có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG 
Trần Chí Liêm

DANH SÁCH

CÔNG TY ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ
(Ban hành theo Quyết định số 4751/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 12 năm 2004)

TT

Tên Công ty

Quốc tịch

Địa chỉ

Số đăng ký

1

GETZ PHARMA PAKISTAN (Pvt) Ltd.

Pakistan

30-31/27, Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan

VXSF-069-0304

2

GENERAL BIOLOGICAL CORP.

Đài Loan

No.6 Innovation First Road, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan, R.O.C

VXSF-070-1204

3

CHINA GUANGZHOU KINCARE MEDICINE TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., Ltd.

Trung Quốc

804 Room XiangKang Trading Building 11-21 San Yuanli Road, Baiyun District, Guangzhou, China

VXSF-071-1204

4

HUMAN PHARMACEUTICAL WORKS Co., Ltd.

Hungary

H-2100 Godollo, Táncsics Mihály út 82, Hungary

VXSF-072-1204

5

GLAXOSMITHKLINE Pte Ltd

Singapore

150 Beach Road, #21-00 Gateway West, Singapore 189720

VXSF-073-1204

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4751/2004/QĐ-BYT ngày 28/12/2004 công bố 5 Công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.041

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!