Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47-TTg năm 1960 về việc định ngày cho các xí nghiệp quốc doanh và các cơ quan Nhà nước phải tiến hành ký kết các loại hợp đồng về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ hàng hóa, về vận tải, xây dựng, bao thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 15/02/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỊNH NGÀY CHO CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH VÀ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC PHẢI TIẾN HÀNH KÝ KẾT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG VỀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ HÀNG HÓA, VỀ VẬN TẢI, XÂY DỰNG, BAO THẦU.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 13 của điều lệ tạm thời về ký kết hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh và các cơ quan Nhà nước ban hành theo Nghị định số 004-TTg ngày 04-01-1960;
Theo đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài Trung ương về việc tiến hành ký kết các loại hợp đồng kinh tế;
Xét thấy việc ban hành những nguyên tắc, thể lệ cụ thể, biểu mẫu ký kết hợp đồng kinh tế về căn bản đã đủ điều kiện tiến hành ký kết các loại hợp đồng kinh tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Bắt đầu từ  ngày 01-3-1960, các xí nghiệp quốc doanh và các cơ quan Nhà nước phải tiến hành ký kết các loại hợp đồng về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ hàng hóa, về vận tải, xây dựng, bao thầu, vv…

Điều 2. - Những hợp đồng kinh tế đã ký kết trong những tháng cuối năm và 2 tháng đầu năm 1960, cần được chỉnh lý lại đúng theo những điều khoản đã quy định trong điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế và những văn kiện có liên quan đến chế độ hợp đồng kinh tế.

Những hợp đồng kinh tế đã được chỉnh lý lại, có giá trị pháp lý về mặt thực hiện hợp đồng và về mặt xử lý trong trường hợp vi phạm hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng các Bộ có liên quan, ông Chủ tịch Ủy ban hành chính  khu, tỉnh, thành phố và ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47-TTg năm 1960 về việc định ngày cho các xí nghiệp quốc doanh và các cơ quan Nhà nước phải tiến hành ký kết các loại hợp đồng về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ hàng hóa, về vận tải, xây dựng, bao thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122