Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2004/QĐ-BBCVT về việc thành lập Bưu điện tỉnh Đắk Lắk do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu: 47/2004/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 19/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2004/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮC LẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 01/08/1995 của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1316/CP-ĐMDN ngày 13/09/2004 về việc tổ chức lại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại các tỉnh mới được chia tách;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Tờ trình số 248/TCCB-HĐQT ngày 27/09/2004 về việc đề nghị Bộ Bưu chính, Viễn thông xem xét, quyết định thành lập các đơn vị thành viên mời tại các tỉnh mới được chia tách;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Bưu điện tỉnh Đắc Lắc đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Bưu điện tỉnh Đắc Lắc cũ.

Bưu điện tỉnh Đắc Lắc có con dấu theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tại ngân hàng, trụ sở chính đặt tại phường Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Điều 2. Bưu điện tỉnh Đắc Lắc được phép hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực:

1. Tổ chức, xây dựng, quản lý, khai thác mạng bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh;

2. Kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh và cung cấp dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của pháp luật;

3. Được cung cấp dịch vụ viễn thông, tin học cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức đại lý cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tin học theo quy định của pháp luật;

4. Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tổng công ty Bưu chính Vĩnh thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Bưu điện tỉnh Đắc Lắc gồm có:

1. Bộ máy quản lý:

- Giám đốc và Phó giám đốc;

- Bộ máy giúp việc.

2. Các đơn vị kinh tế trực thuộc Bưu điện tỉnh Đắc Lắc hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng theo mẫu dấu doanh nghiệp nhà nước và theo tên gọi để giao dịch, có tài khoản tại Ngân hàng, gồm:

2.1. Bưu điện huyện Ma Đ’Răk

Trụ sở chính: thị trấn Khánh Dương, huyện Ma Đ’Răk.

2.2. Bưu điện huyện Krông Buk

Trụ sở chính: thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk.

2.3. Bưu điện huyện Krông Păk

Trụ sở chính: thị trấn Phước An, huyện Krông Păk.

2.4. Bưu điện huyện Krông Bông

Trụ sở chính: thị trấn Krông Kma, huyện Krông Bông.

2.5. Bưu điện huyện Krông Ana

Trụ sở chính: thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

2.6. Bưu điện huyện Krông Năng

Trụ sở chính: thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.

2.7. Bưu điện huyện Ea Súp

Trụ sở chính: thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

2.8. Bưu điện huyện Ea Kar

Trụ sở chính: thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar.

2.9. Bưu điện huyện Cư M'gar

Trụ sở chính: thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar.

2.10. Bưu điện huyện Lak

Trụ sở chính: thị trấn Liên Sơn, huyện Lak.

2.11. Bưu điện huyện Ea H'leo

Trụ sở chính: thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo.

2.12. Bưu điện huyện Buôn Đôn

Trụ sở chính: thị trấn Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn.

3. Tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh Đắc lắc được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh do Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành.

Điều 4. Bưu điện tỉnh Đắc Lắc có nhiệm vụ làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc Bưu điện tỉnh Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2004/QĐ-BBCVT về việc thành lập Bưu điện tỉnh Đắk Lắk do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177