Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Khai thác Đá và Vật liệu xây dựng Hoá An thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KHAI THÁC ĐÁ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÁ AN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Khai thác Đá và Vật liệu xây dựng Hóa An thuộc Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 theo đề nghị tại công văn số 13/TTr-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng :

1. Vốn điều lệ : 25.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 18% vốn Điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 50% vốn Điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp : 32% vốn Điều lệ.

2. Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm ngày 01 tháng 11 năm 1999 : 37.719.017.614 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước : 23.304.426.575 đồng.

3. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : 56.850 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi : 1.705.500.000 đồng.

- Số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trả dần : 290 cổ phần; trị giá 20.300.000 đồng.

4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng tiền bán cổ phần như sau :

- Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động : 750.000.000 đồng.

- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 được sử dụng tiền bán cổ phần thuộc phần vốn nhà nước theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 2. Chuyển Công ty Khai thác Đá và Vật liệu xây dựng Hóa An thuộc Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1, Bộ Xây dựng thành công ty cổ phần.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Hoá An.

- Tên giao dịch quốc tế : Hoa An Joint stock company.

- Tên viết tắt : Hoa An stock.co.

- Trụ sở chính : xã Hoá An, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Công ty cổ phần Hoá An kinh doanh các ngành nghề :

- Khai thác và chế biến khoáng sản.

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư kỹ thuật, thiết bị xây dựng.

- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho tàng.

- Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.

- Dịch vụ về vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng.

- Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và xuất khẩu lao động, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

Điều 4. Công ty cổ phần Hoá An :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Khai thác Đá và Vật liệu xây dựng Hóa An có trách nhiệm điều hành quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Hoá An.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1, Giám đốc Công ty Khai thác Đá và Vật liệu xây dựng Hóa An, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Tôn,
các Vụ : KTTH, TH, CN,
- Lưu : ĐMDN (3), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Khai thác Đá và Vật liệu xây dựng Hoá An thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0