Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 468/2003/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 30/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 468/2003/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ NGHỆ DƯỢC TRUNG ƯƠNG - TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn kèm theo;
Căn cứ Quyết định số 440/2003/QĐ-BYT ngày 28/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Phát triển kỹ nghệ dược Trung ương – Tổng Công ty Dược Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại : Công văn số 451/TCTD-TCHC ngày 19/11/2002 về việc đề nghị chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần cho Công ty Phát triển kỹ nghệ dược Trung ương và phê duyệt phương án cổ phần hóa; Công văn số 449/NQ-HĐQT nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam về tỷ lệ phần vốn nhà nước tại Công ty Phát triển kỹ nghệ dược Trung ương;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Phát triển kỹ nghệ dược Trung ương - Tổng Công ty Dược Việt Nam như sau:

1- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần:

19.900.000.000 (mười chín tỷ chín trăm triệu đồng).

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 45% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 45% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp : 10% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Phát triển kỹ nghệ dược Trung ương - Tổng Công ty Dược Việt Nam để cổ phần hóa là 52.291.860.944 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 19.927.105.000 đồng (Quyết định số 440/2003/QĐ-BYT ngày 28/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Phát triển kỹ nghệ dược Trung ương).

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong Công ty Phát triển kỹ nghệ dược là 38.560 cổ phần; trị giá 3.856.000.000 đồng (ba tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu đồng), trong đó phần giá trị được Nhà nước ưu đãi là 1.156.800.000 đồng (một tỷ một trăm năm mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng).

4. Chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động (nếu có) thực hiện theo các quy định hiện hành.

5. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần vào ngân sách Nhà nước.

6. Giao cho doanh nghiệp tổ chức bán cổ phần ra bên ngoài theo hình thức đấu giá.

Điều 2. Chuyển Công ty Phát triển kỹ nghệ dược Trung ương - Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty dược phẩm Trung ương VIDIPHA.CP

- Tên giao dịch quốc tế : VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT – STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : VIDIPHA.

- Trụ sở chính : 19-21 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty dược phẩm Trung ương VIDIPHA.CP được kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty dược phẩm trung ương VIDIPHA.CP:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Phát triển kỹ nghệ dược trung ương chịu trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Dược phẩm trung ương VIDIPHA.CP.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Trưởng ban Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Y tế; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam; Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam; Giám đốc Công ty Phát triển kỹ nghệ Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 468/2003/QĐ-BYT ngày 30/01/2003 phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Phát triển Kỹ nghệ dược Trung ương - Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty Cổ phần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.781

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!