Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 46/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG TP. HỒ CHÍ MINH, CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG TÂY NGUYÊN VÀO CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG LÂM ĐỒNG, TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Căn cứ Quyết định số 05/2003/QĐ-BCN ngày 13 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam tại Tờ trình số 176/CV-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Đá quý và Vàng Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Đá quý và Vàng Tây Nguyên vào Công ty Đá quý và Vàng Lâm Đồng, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam :

1. Tổ chức thực hiện việc sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Đá quý và Vàng Lâm Đồng (sửa đổi, bổ sung) và chỉ đạo thực hiện đăng ký kinh doanh bổ sung theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc các Công ty : Đá quý và Vàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đá quý và Vàng Tây Nguyên, Đá quý và Vàng Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2003/QĐ-BCN ngày 07/04/2003 về việc sáp nhập Công ty Đá quý và Vàng TP. Hồ Chí Minh, Công ty Đá quý và Vàng Tây Nguyên vào Công ty Đá quý và Vàng Lâm Đồng,Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!