Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2001/QĐ-UB về việc đổi tên Hội đồng Liên minh các HTX thành phố Hà Nội thành Liên minh HTX thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 46/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 29/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

 “VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CÁC HTX THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH LIÊN MINH HTX THÀNH PHỐ HÀ NỘI “

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Điều 49 Luật HTX đã được Quốc hội nước CHXH Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996;
Căn cứ Quyết định số 127/2000/TTg  ngày 17/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam ;
Căn cứ Công văn số 1333/VPCP-NC ngày 4/4/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc Liên minh HTX Việt Nam thay đổi con dấu;
Căn cứ công văn số 223/LM HTXVN-VP ngày 19/4/2001 và công văn số 261/LM HTXVN-VP ngày 10/5/2001 của Liên minh HTX Việt Nam về việc thay đổi con dấu của Hội đồng Liên minh HTX tỉnh, thành phố;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chủ tịch Hội đồng Liên minh các HTX Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đổi tên Hội đồng Liên minh các HTX thành phố Hà Nội thành Liên minh HTX thành phố Hà Nội.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch hội đồng Liên minh các HTX Thành phố Hà Nội thi hành quyết định này ./.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2001/QĐ-UB về việc đổi tên Hội đồng Liên minh các HTX thành phố Hà Nội thành Liên minh HTX thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636
DMCA.com Protection Status