Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH về giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 tại cửa kho dự trữ quốc gia của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4540/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 06/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4540/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ MUA BÙ HÓA CHẤT SÁT TRÙNG HAN-IODINE 10% ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2017 TẠI CỬA KHO DTQG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Công văn số 9848/VPCP-KTTH ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc “Bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia”;

Căn cứ Công văn số 7987/BNN-KH ngày 25/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về “Kế hoạch mua bù thuốc thú y đưa vào DTQG năm 2017”;

Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính về việc “Bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia cho Bộ Nông nghiệp và PTNT”;

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về việc “Giá mua tối đa hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT”;

Căn cứ giá bán hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% trên thị trường hiện nay (Hóa đơn số 0009571 ngày 15/10/2017 của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 tại cửa kho dự trữ quốc gia của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y (đã có VAT) là: 152.250 đồng/lít.

Giá mua cụ thể hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia thực hiện theo Quyết định Phê duyệt kết quả đấu thầu nhưng không được vượt quá giá thị trường tại thời điểm mua và mức giá quy định tại Quyết định này.

Về quy cách, chất lượng sản phẩm

- Theo tiêu chuẩn chất lượng đăng ký số TW-X2-126 do Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp.

- Quy cách đóng gói: 1.000 ml/chai, 12 chai/thùng; Nhãn sản phẩm ghi rõ: HÀNG DTRỮ QUC GIA HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH BNH - KHÔNG ĐƯỢC BÁN; Hàng nguyên đai, nguyên kiện.

- Nơi sản xuất: Nhà máy GMP - WHO của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y.

- Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Địa điểm bảo quản

Tại kho đạt chuẩn GSP; Địa chỉ: Công ty TNHH Dược Hanvet - Khu công nghiệp Phố Nối A, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Điều 2. Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y chịu trách nhiệm về hồ sơ, chứng từ và số liệu báo cáo xây dựng phương án giá gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng đối với số lượng 60.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% được nêu tại Công văn số 8245/BNN-KH ngày 02/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ T/C);
- Vụ Tài chính;
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, KH.
(12)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH về giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 tại cửa kho dự trữ quốc gia của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


852
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127