Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 447/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 29/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 447/2002/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY NUÔI VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN, VÀO XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH VIỆT LONG  VÀ ĐỔI TÊN THÀNH CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT LONG-SÀI GÒN (DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Xét Thông báo số 70/ĐMDN ngày 19/4/2001 của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc sáp nhập Công ty Nuôi và dịch vụ thủy sản, Xí nghiệp Khai thác chế biến và dịch vụ thủy sản vào Xí nghiệp Đông lạnh Việt Long và đổi tên thành Công ty Thủy sản Việt Long-Sài Gòn là doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tại công văn số 679/CV/TCT/KTTC ngày 25/12/2001 về việc không sáp nhập Xí nghiệp Khai thác chế biến và dịch vụ thủy sản vào Công ty Thủy sản Việt Long Sài Gòn;
Xét tờ trình số 430/KHĐT-ĐKKD ngày 20/7/2001 và tờ trình số 35/KHĐT-ĐKKD ngày 15/01/2002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Sáp nhập Công ty Nuôi và dịch vụ thủy sản (thành lập theo Quyết định số 1139/QĐ-UB-NCVX ngày 23/02/1995 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Xí nghiệp Đông lạnh Việt Long và đổi tên thành Công ty Thủy sản Việt Long-Sài Gòn là doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

- Tên giao dịch nước ngoài : SaiGon-VietLong Fisheries Company ;

- Tên viết tắt : Viet Long Co.

Điều 2.- Trụ sở của Công ty Thủy sản Việt Long-Sài Gòn đặt tại số 208 Bến Nguyễn Duy, phường 9, quận 8.

Điều 3.- Ngành nghề kinh doanh của Công ty Thủy sản Việt Long- Sài Gòn :

Trên cơ sở chức năng đã có của Công ty và bổ sung thêm chức năng của Công ty Nuôi và dịch vụ thủy sản, Xí nghiệp Khai thác chế biến và dịch vụ thủy sản : sản xuất, kinh doanh giống thủy sản các loại. Dịch vụ ngành thủy sản. Kinh doanh kim khí điện máy, thiết bị vi tính, công nghệ phẩm, vật tư các loại, hàng tiêu dùng, thiết bị phụ tùng, thiết bị vật tư phương tiện vận chuyển, vải sợi các loại, đánh bắt phục vụ sản xuất của ngành.

Điều 4.- Vốn của Công ty Thủy sản Việt Long-Sài Gòn :

Trên cơ sở vốn của Công ty và bổ sung thêm vốn của Công ty Nuôi và dịch vụ thủy sản. Tổng vốn mới là 11.753.308.844 đồng (theo văn bản xác nhận vốn số 326/TCDN-CNXD ngày 06/7/2001 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố).

Điều 5.- Công ty Thủy sản Việt Long-Sài Gòn có trách nhiệm :

5.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Nuôi và dịch vụ thủy sản ;

5.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty ;

5.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành ;

5.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Nuôi và dịch vụ thủy sản tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ; nộp con dấu tại Công an thành phố.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Giám đốc các doanh nghiệp tại điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 7
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- TTUB : CT, các PCT
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Văn phòng Thành ủy
- Cục Thuế thành phố
- Công an thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 447/2002/QĐ-UB ngày 29/01/2002 sáp nhập Công ty Nuôi và dịch vụ thủy sản, vào Xí nghiệp Đông lạnh Việt Long và đổi tên thành Công ty Thủy sản Việt Long-Sài Gòn (doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn)do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.089

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!