Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4432/1998/QĐ-UB-KT thành lập ban cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty kho vận giao nhận ngoại thương theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4432/1998/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thành Long
Ngày ban hành: 25/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4432/1998/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CỔ PHẦN HÓA DNNN CÔNG TY KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/1998/NĐ-CP NGÀY 29/6/1998 CỦA CHÍNH PHỦ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
- Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần và Quyết định số 111/1998/QĐ-TTg ngày 29/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương ;
- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố (tờ trình số 133/TCCQ ngày 4/8/1998) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấp thuận cho Công ty Kho vận giao nhận ngoại thương được tiến hành cổ phần hóa và thành lập Ban cổ phần hóa doanh nghiệp gồm các ông, bà sau đây :

1- Trưởng Ban : Ông Trần Hồng Đởm, Giám đốc Công ty.

2- Phó Trưởng Ban : Ông Trương Kim Ngọc, Phó Giám đốc Công ty.

3- Các thành viên :

Bà Võ Ngọc Thủy, Trưởng phòng Kế toán tài chánh Công ty : Ủy viên thường trực

Ông Nguyễn Văn Én, Chủ tịch Công đoàn Công ty

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty

Bà Lê Thị Ánh Dung, Phó phòng Kế toán tài chánh Công ty

Ông Phan Thanh Nghĩa, Phó phòng Kế hoạch Công ty

Qui chế và tổ chức làm việc của Ban cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kho vận giao nhận ngoại thương do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung qui trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kho vận giao nhận ngoại thương :

1- Thiết lập qui chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Quyết định số 111/1998/QĐ-TTg ngày 29/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.

- Và các văn bản quy định tổ chức, hoạt động đổi mới quản lý doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước có liên quan của thành phố.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2- Thẩm định cấp cơ sở các phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kết quả tại điểm (1) nói trên và thực hiện theo phân cấp, gởi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

3- Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.

4- Báo cáo kết quả thực hiện công tác cổ phần hóa của Công ty Kho vận giao nhận ngoại thương đến Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

Điều 3.- Ban cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kho vận giao nhận ngoại thương sử dụng con dấu cơ quan của Trưởng Ban. Lập dự toán chi phí cho việc cổ phần hóa theo các khoản mục chi tiết như Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính cho đến khi họp xong Đại hội cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Cổ phần hóa doanh nghiệp và các Ông, Bà nói tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4432/1998/QĐ-UB-KT thành lập ban cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty kho vận giao nhận ngoại thương theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102