Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 44/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY ĐƯỜNG BIÊN HOÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số : 461/BNN-TCCB ngày 21 tháng 02 năm 2001, số : 711/BNN-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Đường Biên Hoà thuộc Tổng công ty Mía - Đường II, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau :

1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần : 81.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 15 % vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 60% vốn

Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động ngoài doanh nghiệp trồng và bán mía cho doanh nghiệp : 15% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp : 10%

vốn Điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Đường Biên Hoà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 để cổ phần hóa là 198.180.423.647 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 80.837.564.820 đồng.

3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 106.657 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 3.199.710.000 đồng.

Trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo trả dần là 21.331 cổ phần, trị giá trả dần 1.493.198.000 đồng.

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trồng và bán mía cho doanh nghiệp : 99.571 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi 2.987.130.000 đồng.

4. Sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo - đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp và ưu đãi đối với doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Đường Biên Hoà thuộc Tổng công ty Mía - Đường II, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Đường Biên Hoà.

- Tên giao dịch quốc tế : BIEN HOA SUGAR JONT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : BSC.

- Trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hoà I, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Công ty cổ phần Đường Biên Hoà kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất - kinh doanh : các loại đường và các sản phẩm bên cạnh đường và sau đường.

- Sản xuất - kinh doanh phân phức hợp hữu cơ và phân vi sinh phục vụ vùng nguyên liệu mía - đường.

- Các dịch vụ : tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông, lâm sản; cung ứng nguyên vật liệu và giống mía; vận tải, xây dựng cơ bản; cơ khí; ăn uống.

- Xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm phục vụ cho sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Công ty cổ phần Đường Biên Hoà.

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Đường Biên Hoà có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đường Biên Hoà.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Mía - Đường II, Giám đốc Công ty Đường Biên Hoà, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Biên Hoà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH, NN,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2001/QĐ-TTg ngày 27/03/2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Đường Biên Hoà thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.740

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.27