Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4177/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 11/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4177/2002/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG XÍ NGHIỆP ĐỒNG HỒ SÀI GÒN 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 và Nghị định số 49/2002/NĐ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Công văn số 686/HD-TLĐ ngày 09/6/2000 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn nhiệm vụ Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 103/1999/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định 4176/QĐ-UB ngày 11/10/2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn ;

Xét Tờ trình số 179/ĐMDN ngày 24/9/2002 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt Đề án giao doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn thuộc Sở Công nghiệp thành phố cho tập thể người lao động của doanh nghiệp.

1. Loại hình tổ chức doanh nghiệp mới : Công ty cổ phần.

2. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 1.408.000.000 đồng.

3. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước được giao cho tập thể người lao động tại thời điểm ngày 31/3/2002;

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 4.262.496.639 đồng.

- Giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 1.407.855.137 đồng.

Điều 2.- Ủy quyền cho Trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ký hợp đồng giao nhận doanh nghiệp cho tập thể người lao động tại Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn.

Điều 3.- Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn thành Công ty cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Cơ-Điện tử Sài Gòn ;

Tên giao dịch quốc tế : Saigon mechanism Electronic Joint Stock Company ;

Tên gọi tắt : SAGOFA ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 223 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1-thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Cơ-Điện tử Sài Gòn sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất các loại đồng hồ hệ cơ và điện tử (đồng hồ đeo tay, treo tường, báo thức, công cộng, …)

- Các thiết bị đo thời gian dùng trong công nghiệp.

- Dây đồng hồ bằng da và bóp ví da.

- Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh máy vi tính.

- Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm.

- Sản xuất và kinh doanh các loại máng đèn dân dụng.

Điều 5.- Công ty Cổ phần Cơ-Điện tử Sài Gòn :

- Là pháp nhân theo Luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn- có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ-Điện tử Sài Gòn.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 282/QĐ-UB ngày 26/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn sau khi Công ty Cổ phần Cơ-Điện tử Sài Gòn được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn và các Sở-Ban-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 7
- BCĐ ĐM và PTDN TW
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Văn phòng Thành ủy, Ban TC/TU
- Thường trực BĐM QLDN/TP
- Liên đoàn LĐ/TP, Sở LĐTBXH
- Cục thuế TP, Kho bạc NN/TP
- CATP, Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : CPVP- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4177/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002 về việc giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.342

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!