Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 40/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 23/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY VIỆT HƯNG THUỘC CÔNG TY  MAY VIỆT TIẾN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam (Tờ trình số 972/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2001), Phương án chuyển Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty cổ phần Việt Hưng và Biên bản thẩm định Phương án ngày 21 tháng 8 năm 2001 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến (doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam) thành Công ty cổ phần Việt Hưng gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng), trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của nhà nước: 26,00 %,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 33,92 %,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp: 40,08%.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến (Quyết định số 508/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam) tại thời điểm 0 giờ ngày 31 tháng 03 năm 2001 để cổ phần hoá là: 5.162.846.660 đồng, trong đó: giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Xí nghiệp là: 4.616.194.250 đồng.

3. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 490 lao động trong Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến là 26.440, với giá trị được ưu đãi là 793.200.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam, cho phép sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn nhà nước của Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến để chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động. Công ty May Việt Tiến làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam xem xét, quyết định theo quy định của nhà nước.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty cổ phần Việt Hưng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2001,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Việt Hưng,

- Tên tiếng Anh: VIET HUNG JOINT - STOCK COMPANY, viết tắt là: VHC,

- Trụ sở đặt tại: phường Trung Mỹ Tây, quốc lộ 22, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Việt Hưng kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

- Sản xuất kinh doanh hàng may mặc,

- Xuất nhập khẩu trực tiếp,

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Việt Hưng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty May Việt Tiến và Xí nghiệp May Việt Hưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty May Việt Tiến có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp May Việt Hưng cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Việt Hưng.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty May Việt Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Việt Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Cục TCDN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Ban ĐM và PTDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2001/QĐ-BCN ngày 23/08/2001 về việc chuyển Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty cổ phần Việt Hưng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.578

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!