Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 392/1997/NN-CBNLS/QĐ sửa đổi Quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 392/1997/NN-CBNLS/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 19/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 392/1997/NN-CBNLS/QĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN GỖ, LÂM SẢN KHÁC CHO CÁC DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 14/CT ngày 15-1-1992 của Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc giao cho Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thống nhất quản lý Nhà nước về công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 352/TTg ngày 28-5-1996 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chế biến lâm sản và Ngành nghề nông thôn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 80-TC/TCT ngày 21-12-1996 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định điều kiện hành nghề và lệ phí cấp giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác;
Căn cứ Quyết định 2375/NN-CBNLS/QĐ ngày 30-12-1996 ban hành quy chế về việc xét duyệt mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các doanh nghiệp;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi bổ sung một số điểm trong bản Quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các doanh nghiệp đã ban hành kèm theo QĐ số 2375/NN-CBNLS/QĐ ngày 30-12-1996 của Bộ, như sau:

1. Khoản II: "Những căn cứ và điều kiện để xét duyệt quy hoạch các doanh nghiệp vào mạng lưới chế biến gỗ lâm sản".

Tại điểm 3: Đối với hình thức chế biến lân sản là hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân thực hiện như sau:

Mục đầu tiên nay sửa lại bổ sung là:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy hoạch sắp xếp trên địa bàn và cấp giấy chứng nhận được phép chế biến gỗ và lâm sản hoạt động trên địa bàn Tỉnh, Thành phố (theo mẫu quy định đính kèm), nhưng không thu lệ phí, thời gian hoạt động hai năm một, đồng thời báo cáo danh sách về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo mẫu đính kèm quy chế ban hành theo QĐ 2375/NN-CBNLS-QĐ ngày 30-12-1996.

Hai mục tiếp theo giữ nguyên như cũ.

2. Khoản V: Tổ chức thực hiện

Điểm 3: Các giấy phép do Bộ Lâm nghiệp (cũ).......... được sửa lại là:

Các giấy phép do Bộ Lâm nghiệp (cũ) hoặc các cấp chính quyền địa phương được Bộ Lâm nghiệp phân cấp, đã cấp cho các doanh nghiệp chỉ có giá trị lưu hành đến hết ngày 30-6-1997................... (Nội dung tiếp theo như cũ).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành, những quy định khác trong Quyết định số 2375/NN-CBNLS/QĐ ngày 30-12-1996 không sửa đổi vẫn có giá trị hiện hành.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng, Cục Vụ trưởng các Cục vụ chức năng, ông Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và Ngành nghề nông thôn, ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Thiện Luân

(Đã ký)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ:...........................

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐƯỢC PHÉP CHẾ BIẾN GỖ VÀ LÂM SẢN

1. Tên Hợp tác xã, tổ hợp, hộ gia đình và cá nhân:........

......................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...............

..........................

3. Cơ quan cấp GP - đăng ký kinh doanh:..............

.....................

4. Cơ cấu sản phẩm:.................

.........................

5. Địa chỉ cơ sở sản xuất:..............

....................

6. Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày:...........

Ngày tháng năm 199

Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT

Ghi chú: Giấy chứng nhận được phép chế biến gỗ và lâm sản

Giấy bìa cứng quy cách khổ giống 15x20cm

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 392/1997/NN-CBNLS/QĐ sửa đổi Quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277
DMCA.com Protection Status