Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3848/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020 và sơ kết giai đoạn I (2017-2020)

Số hiệu: 3848/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Văn Tân
Ngày ban hành: 25/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3848/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020 VÀ SƠ KẾT GIAI ĐOẠN I (2017 - 2020)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025”;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về đẩy mạnh xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ trình số 108/TTr-KNST ngày 15/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020 và sơ kết giai đoạn I (2017 - 2020), với các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Hoàn thành tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của Hệ sinh thái cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên toàn tỉnh. Hoàn thành việc ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện.

2. Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tài chính, xúc tiến đầu tư, thương mại, xây dựng đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp tại chỗ, vận động nguồn hỗ trợ xã hội hóa để xây dựng không gian làm việc chung trên địa bàn tỉnh.

3. Kết nối hiệu quả nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động khuyến khích tôn vinh tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp, các dự án khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức các hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quy mô cấp tỉnh và tham gia các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế. Xây dựng văn hóa khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân.

4. Phát triển mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, kết nối mạng lưới khởi nghiệp quốc gia; tăng cường công tác hợp tác thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.

5. Tổ chức xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, hỗ trợ và tuyển chọn các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia Ngày hội khởi nghiệp các cấp; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cùng các cơ quan Trung ương tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc tế.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam”, chú trọng đến Diễn đàn tiếp nhận các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; diễn đàn đối thoại về khởi nghiệp; cập nhật thường xuyên hoạt động khởi nghiệp sáng tạo toàn tỉnh…

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (sau đây gọi là Tổ Công tác).

- Phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Duy trì và phát triển chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam” trên Tạp chí Khoa học & Sáng tạo theo định kỳ hằng tháng, chú trọng đến các cơ chế, chính sách, trao đổi, học tập kinh nghiệm mô hình khởi nghiệp sáng tạo thành công trong và ngoài nước để phục vụ nghiên cứu, tham khảo.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Tạp chí Khoa học & Sáng tạo.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Duy trì và phát triển chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Báo Quảng Nam (báo viết và báo điện tử) theo định kỳ hằng tháng, chú trọng đến những mô hình, tấm gương khởi nghiệp sáng tạo; các hoạt động về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam…

- Chủ trì thực hiện: Báo Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Phát chương trình “Truyền hình Khởi nghiệp - QUANG NAM START-UP” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

- Chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

- Phối hợp: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Xây dựng phóng sự truyền hình “Giai đoạn I - Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam, năm 2020”.

- Chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

e) Tổ chức Tọa đàm truyền hình trực tiếp với Chủ đề “Văn hóa khởi nghiệp - nền tảng của xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp”.

- Chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

g) Tổ chức trao giải báo chí về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (trong dịp trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng của tỉnh).

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

2. Tổ chức đào tạo về đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo.

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, báo cáo viên nguồn tại chỗ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam (tổ chức 08 lớp khoảng 40-50 người, gồm: 6 lớp cấp tỉnh, 2 lớp cấp huyện).

- Chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tham gia chương trình đào tạo chuyên gia hàng đầu về khởi nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan Trung ương và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp uy tín (15 lượt người tham gia).

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Theo chương trình đào tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan Trung ương và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp uy tín.

3. Tổ chức tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các đối tượng trong toàn tỉnh và các dự án khởi nghiệp.

a) Tổ chức tập huấn những kiến thức cơ bản về Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, sinh viên có mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục, dạy nghề (các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn toàn tỉnh mỗi lớp 50 - 100 người; 05 trường THPT trên địa bàn tỉnh).

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tổ chức tập huấn “Kiến thức khởi nghiệp sáng tạo và con đường khởi nghiệp, hướng dẫn khởi nghiệp từ ý tưởng” cho các đối tượng đạt giải trong các Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam”, Cuộc thi “Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Nam” và Hội thi khoa học kỹ thuật trong học sinh trung học tỉnh Quảng Nam (3 lớp, mỗi lớp 50 - 100 người).

- Chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian tổ chức: Cả năm.

c) Tổ chức các khóa học cho cộng đồng khởi nghiệp về: Khởi nghiệp tinh gọn, tăng tốc khởi nghiệp; chiến lược và kế hoạch kinh doanh; quản trị nhân sự và cổ đông; quản trị tài chính, thuế và kế toán; quản trị tiếp thị và thương hiệu dành cho lãnh đạo; sở hữu trí tuệ, nghệ thuật chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới khách hàng (06 lớp, 70 - 100 người/lớp).

- Chủ trì thực hiện: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tổ chức: Cả năm.

4. Tổ chức các Hội thảo, Diễn đàn chuyên đề về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Hỗ trợ tổ chức hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện cho 18 huyện, thị xã, thành phố. Mỗi lần tổ chức từ 200 - 250 người/địa phương (cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng khởi nghiệp).

- Chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tổ chức Ngày hội “Sinh viên Quảng Nam với Khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ 4 - 2020.

- Chủ trì thực hiện: Hội Sinh viên tỉnh, Trường Đại học Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

c) Tổ chức Hội thảo Khoa học “Bảo vệ tài sản trí tuệ trong hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Số lượng người tham gia: 150 đến 200 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Đề án 844, Cục PTTT và Doanh nghiệp KHCN - Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian tổ chức: Quý II/2020.

d) Tổ chức Hội thảo Diễn đàn và trưng bày “Khởi nghiệp từ dược liệu và sâm Ngọc Linh” tại thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng người tham gia: 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo từ sâm và dược liệu, đặc sản xứ Quảng.

- Chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PNTN, UBND huyện Nam Trà My.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Sở Y tế, Hội đồng hương Quảng Nam, các Doanh nghiệp thuộc Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian tổ chức: Quý I/2020.

đ) Hội thảo “Khởi nghiệp phát triển du lịch phía Nam và Miền Tây Quảng Nam”.

- Chủ trì thực hiện: Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian tổ chức: Quý III/2020.

5. Phát triển mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo và không gian làm việc chung.

a) Tiếp tục xây dựng và phát triển các Câu lạc bộ: Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam, Khởi nghiệp sáng tạo (Tam Kỳ, Hội An, Chu Lai - Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Bắc Trà My), Câu lạc bộ sinh viên Khởi nghiệp sáng tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam và phát triển Câu lạc bộ tại các địa phương.

- Chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tổ chức Hội thảo “Mô hình Câu Lạc bộ khởi nghiệp - Thực trạng và giải pháp” (50 đại biểu).

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: UBND cấp huyện, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị có Câu Lạc bộ KHST.

- Thời gian tổ chức: Quý II/2020.

c) Hỗ trợ Lễ ra mắt và hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở vườn ươm, không gian làm việc chung được thành lập mới trong năm 2020 theo phương thức xã hội hóa; Nhà nước tập trung hỗ trợ các hạng mục theo Đề án 844 của Chính phủ.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, UBND cấp huyện, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.

- Thời gian hoàn thành: Cả năm.

6. Chương trình hợp tác về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

a) Tổ chức chương trình “Sinh viên Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với Khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ 4.

- Chủ trì thực hiện: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Hội đồng hương, các Doanh nghiệp, Ban Liên lạc sinh viên Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2020.

b) Tổ chức chương trình “Sinh viên Quảng Nam tại Huế với Khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ 2.

- Chủ trì thực hiện: Đại học Huế.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2020.

c) Tổ chức học tập, khảo sát phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp các địa phương có kinh nghiệm xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gồm: 03 địa phương trong nước.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Tham gia Chương trình hợp tác, kết nối về KNST của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Triển khai Chương trình hợp tác với Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Huế về đào tạo, ứng dụng khoa học để phát triển 4 sản phẩm khởi nghiệp (các nhiệm vụ phối hợp sẽ thống nhất các bên và trình bổ sung kinh phí thực hiện sau khi có sự thống nhất của hai bên hợp tác).

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

e) Chương trình kết nối mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên (02 lần).

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - TechFest Việt Nam năm 2020 và 2 TechFest vùng, 10 TechFest tỉnh, Chương trình thanh niên, phụ nữ, nông dân khởi nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian của Ban Tổ chức các sự kiện.

8. Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để chấm chọn, công nhận các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và tổ chức vinh danh, tặng thưởng ý tưởng triển khai thành công trong thực tế và có triển vọng theo quy định về xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

9. Hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp tham gia đào tạo, trưng bày và tuyển chọn tài năng khởi nghiệp Việt Nam tại TechFest Việt Nam, TechFest vùng do Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương đoàn tổ chức định kỳ hoặc do các tổ chức khởi nghiệp có uy tín tổ chức, với các nội dung hỗ trợ công tác phí theo quy định cho một người/một dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ vận chuyển sản phẩm trưng bày tùy theo nơi tổ chức. Số lượng được tuyển chọn dự kiến 20 đến 30 doanh nghiệp, dự án, sản phẩm khởi nghiệp trong năm.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND cấp huyện và tác giả các dự án, sản phẩm khởi nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian của các cơ quan Trung ương.

10. Cuộc thi báo chí viết về “Những tấm gương khởi nghiệp” lần thứ 2 (2019 - 2020).

- Chủ trì thực hiện: Báo Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

11. Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp:

a) Tổ chức Chương trình đối thoại về cơ chế, chính sách khởi nghiệp cho thanh niên.

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020

b) Tổ chức Chương trình tuyên dương thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, doanh nhân trẻ tiêu biểu.

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

c) Tổ chức Hành trình giao lưu kết nối cộng đồng khởi nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

12. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp:

a) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp.

b) Thành lập 01 CLB Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh.

c) Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

13. Hỗ trợ Nông dân khởi nghiệp:

a) Tập huấn cho cán bộ chuyên môn của Hội nông dân tỉnh và Hội nông dân cấp huyện (01 lớp khoảng 50 người).

b) Tập huấn cho cán bộ Hội nông dân cơ sở ở khu vực đồng bằng (02 lớp, mỗi lớp 70 người).

c) Tập huấn cho hội viên nông dân có khả năng khởi nghiệp sáng tạo (01 lớp, 50 người).

14. Tổ chức Ngày hội KNST Quảng Nam lần thứ 2. a) Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Quảng Nam.

b) Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

c) Phối hợp thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, Công ty Tập đoàn VNĐT, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.

15. Tổ chức sơ kết giai đoạn I (2017 - 2020) thực hiện Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái KNST tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2025, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tổng thể về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác.

b) Phối hợp thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty Tập đoàn VN Đà Thành, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.

c) Thời gian thực hiện: Quý III/ 2020.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Lồng ghép các nguồn từ Ngân sách nhà nước bố trí cho các đơn vị trong dự toán năm 2020.

2. Các nguồn kinh phí vận động xã hội hóa hợp pháp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ Công tác chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ tại Điều 1; lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh theo quy định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Tổ công tác lập dự toán, thẩm định mức và đề xuất lồng ghép các nguồn kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm bố trí nhân sự, kinh phí và phối hợp với Tổ công tác triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ trưởng Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ nhiệm các Câu Lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Các Bộ: KH&CN (b/c);
- Trung ương Hội LHPNVN (b/c);
- Trung ương ĐoànTNCS HCM (b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam;
- Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- Tạp chí Khoa học và Sáng tạo;
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh;
- Hội đồng hương Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội;
- Lưu: VT, KTN, TH, KGVX, KTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3848/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020 và sơ kết giai đoạn I (2017-2020)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219