Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 38/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 01/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHO VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu-triển khai khoa học và công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Than Việt Nam tại Công văn số 1073/ CV-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2001;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Viện Cơ khí năng lượng và mỏ (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, được mở tài khoản và quan hệ tín dụng với ngân hàng, kho bạc Nhà nước và là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam.

- Tên giao dịch Quốc tế: Institute of Energy and Mining Machines, viết tắt là: IEMM.

- Trụ sở chính đặt tại : Số 565, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Cơ sở sản xuất, thực nghiệm tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Cửa hàng đại lý và giới thiệu sản phẩm, kinh doanh dịch vụ vật tư, thiết bị tại số 176, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu của Viện:

1. Nghiên cứu triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất;

2. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị, phụ tùng, phụ kiện cơ khí, điện, thiết bị nâng tải phục vụ cho ngành Năng lượng và Mỏ và các ngành kinh tế khác;

3. Nghiên cứu, thiết kế, tổ chức đào tạo và ứng dụng các sản phẩm điện tử tin học, tự động hoá điều khiển các thiết bị công nghệ;

4. Thiết kế, chế tạo, sửa chữa, phục hồi, xây dựng tiêu chuẩn kiểm định thiết bị phòng nổ và an toàn nổ;

5. Nghiên cứu, chế tạo bột kim loại, các sản phẩm từ bột kim loại, phi kim loại và vật liệu mới;

6. Hợp tác khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chuyên ngành cơ khí;

7. Tham gia lập quy hoạch phát triển cơ khí ngành Năng lượng và Mỏ;

8. Tham gia xây dựng ngân hàng dữ liệu, các tiêu chuẩn ngành và quốc gia, các định mức , chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật ngành cơ khí;

9. Lập báo cáo khả thi, tư vấn đầu tư xây dựng ngành cơ khí;

10. Dịch vụ cung cấp các sản phẩm, thiết bị, vật tư kỹ thuật cơ khí.

Điều 3. Cơ cấu và tổ chức bộ máy của Viện gồm có:

a) Lãnh đạo:

- Viện trưởng,

- Các Phó viện trưởng,

b) Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ,

c) Các đơn vị sản xuất, thực nghiệm và dịch vụ.

Điều 4. Viện trưởng Viện Cơ khí năng lượng và mỏ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, do Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam phê chuẩn và các quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Viện trưởng Viện Cơ khí năng lượng và mỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như điều 5,
-Ban chỉ đạo Đổi mới PTDN TW,
-Ban TCCB Chính phủ,
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
-Bộ Tài chính,
-Bộ KHCNMT,
-Bộ LĐ-TB và Xã hội,
-Bộ Công an,
-Ngân hàng Nhà nước,
-Kho bạc Nhà nước,
-UBND Thành phố Hà Nội,
-Lưu VP, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2001/QĐ-BCN ngày 01/08/2001 quy định chức năng, nhiệm vụ cho Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.333

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!