Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 379/2006/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành

Số hiệu: 379/2006/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 379/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 01/2006/QĐ-BBCVT ngày 04/01/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc thành lập Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện tại văn bản số 93/CV-VTC ngày 14/3/2006 và văn bản số 172/CV-VTC ngày 19/4/2006 về việc đề nghị bổ nhiệm Tổng giám đốc.
Để đảm bảo sớm ổn định tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện trong thời gian Hội đồng quản trị Tổng công ty chưa chuẩn bị được nhân sự để bổ nhiệm Tổng giám đốc chuyên trách;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho ông Thái Minh Tần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) tạm thời kiêm chức Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC trong thời gian Hội đồng quản trị Tổng Công ty chuẩn bị nhân sự để bổ nhiệm Tổng giám đốc chuyên trách.

Điều 2: Ông Thái Minh Tần có trách nhiệm cùng Hội đồng quản trị Tổng Công ty VTC bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để sớm bổ nhiệm Tổng giám đốc chuyên trách theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty VTC, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và ông Thái Minh Tần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


Trần Đức Lai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 379/2006/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.836
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200