Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2002/QĐ-UB về việc chuyển giao Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội sang Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội quản lý do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 37/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 08/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI SANG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI QUẢN LÝ"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước;
Xét công văn số 34/Cty ngày 08/2/2002 của Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng đề nghị xin tham gia làm thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và đuợc sự chấp thuận của Sở Công nghiệp, Công văn số 157/TT-TGĐ ngày 21/2/2002 của Tổng Công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đồng ý với đề nghị của Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuyển Công ty đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý.

 - Việc chuyển giao doanh nghiệp giữa Sở Công nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội được thực hiện trên nguyên tắc :

 + Chuyển giao nguyên trạng tình hình doanh nghiệp bao gồm : tài chính, tài sản, cán bộ CNVC của doanh nghiệp.

 + Quá trình chuyển giao không để thất thoát tài sản và đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường.

Điều 2: Giao Ban Tổ chức chính quyền Thành phố chủ trì việc bàn giao này.

 - Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính - Vật giá thực hiện việc điều chỉnh và bàn giao vốn của doanh nghiệp cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý theo qui định của pháp luật.

 Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chi cục tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính - Vật giá, Sở Công nghiệp Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thi hành quyết định này./.

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2002/QĐ-UB về việc chuyển giao Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội sang Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội quản lý do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158