Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 37/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 08/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2000 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU DỆT-MAY THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Công văn số 24/CP-ĐMDN ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (Tờ trình số 668/TT-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2000);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Xuất nhập khẩu Dệt-May trên cơ sở tổ chức lại Ban Xuất nhập khẩu của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam.

Công ty Xuất nhập khẩu Dệt-May là doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Dệt-May Việt Nam, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh : VINATEX IMPORT-EXPORT COMPANY; viết tắt là VINATEX-IMEX.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 57B, Phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vốn Điều lệ: 30.338 triệu đồng.

Điều 2. Công ty kinh doanh ngành nghề:

- Kinh doanh nội địa và xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may, nguyên phụ liệu, thiết bị phụ tùng ngành Dệt-May,

- Kinh doanh các ngành nghề khác do Tổng công ty giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Công ty tiến hành làm thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ cuả Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt-May Việt Nam phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt-May Việt Nam và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Dệt-May có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương maị,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND TP Hà Nội,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2000/QĐ-BCN ngày 08/06/2000 thành lập Công ty Xuất nhập khẩu Dệt-May thuộc Tổng công ty Dệt-May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.723

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149