Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3570/QĐ-UB năm 2004 điều chỉnh nhân sự Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dầu khí thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3570/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 19/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3570/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ BAN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÔNG TY DẦU KHÍ THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ;
Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Dầu khí thành phố ;
Xét đề nghị tại Văn bản số 363-CV/TCQT-SXKD ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Ban Tài chính Quản trị Thành ủy về việc điều chỉnh nhân sự tham gia Ban Chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dầu khí thành phố ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 618/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố như sau :

1. Trưởng ban : Ông Đặng Vinh Sang, Giám đốc Công ty.

2. ủy viên thường trực : Ông Trần Thế Truyền, Kế toán trưởng.

3. Các ủy viên khác :

- Ông Nguyễn Văn Quỳ, Phó Bí thư Đảng ủy ;

- Bà Lê Trung Cang, Chủ tịch Công đoàn ;

- Bà Trần Thị Ngọc Điệp, Trưởng phòng Hành chánh Tổ chức ;

- Ông Chu Văn Tường, Trưởng phòng Kế hoạch ;

- Ông Trần Minh Hà, Trưởng phòng Kinh doanh ;

- Bà Đặng Việt Hồng, Trưởng phòng Kinh doanh gas ;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 618/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội, Trưởng Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Giám đốc Công ty Dầu khí thành phố, Trưởng Ban chuyển đổi doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. a

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN.TW
- TT/TU, TT/HĐND. TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban TC/TU
- Liên đoàn Lao động .TP
- Thường trực BĐMQLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 
 


Nguyễn Thiện Nhân 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3570/QĐ-UB năm 2004 điều chỉnh nhân sự Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dầu khí thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74