Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 342/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 342/29005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, như sau:

1. Giữ nguyên để tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty Lệ Ninh, Công ty Cao su Việt Trung. ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cổ phần hoá các cơ sở chế biến và dịch vụ của hai Công ty này.

2. Giữ nguyên Công ty Lâm công nghiệp Long Đại, sắp xếp các lâm trường và đơn vị trực thuộc Công ty này như sau:

a) Giữ nguyên các lâm trường Trường Sơn, Khe Giữa, Rừng Thông, Đồng Hới, Kiến Giang là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty.

b) Chuyển đổi lâm trường Ba Rền, lâm trường Long Đại thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Ba Rền, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Đại và đưa các Ban Quản lý này về tỉnh quản lý.

c) Tách đất rừng phòng hộ của Lâm trường Kiến Giang để thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu và chuyển về tỉnh quản lý.

d) Thực hiện cổ phần hoá, trong đó Công ty Lâm công nghiệp Long Đại giữ cổ phần chi phối các đơn vị sau:

- Nhà máy Chế biến nhựa thông;

- Hợp nhất Xí nghiệp Chế biến gỗ Đồng Hới, Xí nghiệp Chế biến gỗ Nam Long và Xí nghiệp Vật tư kinh doanh lâm sản thành một đơn vị và thực hiện cổ phần hoá;

- Hợp nhất Xí nghiệp Khai thác vận tải và Xí nghiệp Cầu đường lâm nghiệp thành một đơn vị và thực hiện cổ phần hoá.

3. Giữ nguyên Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình, sắp xếp lại các lâm trường và đơn vị trực thuộc Công ty này như sau:

a) Giữ nguyên các lâm trường Minh Hóa, Bố Trạch, Bồng Lai, Quảng Trạch là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty.

b) Chuyển Lâm trường Tuyên Hoá thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hoá và đưa về tỉnh quản lý.

c) Chuyển các ban quản lý rừng phòng hộ : Quảng Trạch, Thanh Lâm, Minh Hóa về tỉnh quản lý.

d) Giải thể lâm trường Cao Quảng.

đ) Thực hiện cổ phần hoá trong năm 2007: Nhà máy Chế biến gỗ xuất khẩu Ba Đồn, Xí nghiệp Cơ giới xây dựng lâm nghiệp, Xí nghiệp Giống vật tư lâm nghiệp.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh như Điều 1 Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty và ban quản lý rừng phòng hộ phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển rừng của từng lâm trường.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trong việc thực hiện Đề án này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 342/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.193

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.72.250
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!