Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3401/QĐ-UB năm 2004 điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3401/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3401/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (CỔ PHẦN HOÁ BỘ PHẬN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UB ngày 03 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (cổ phần hoá bộ phận Khu công nghiệp Hiệp Phước) ;
Xét văn bản số 233/IPC.04 ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận về việc thay đổi nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ; 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh và thành lập lại Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (cổ phần hoá bộ phận Khu công nghiệp Hiệp Phước theo Điều 1 của Quyết định số 1272/QĐ-UB ngày 03 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố, gồm các Ông-Bà sau đây :

1. Trưởng Ban : Ông Phan Hồng Quân, Giám đốc Công ty.

2. ủy viên Thường trực : Ông Bành Chí Quang, Kế toán Trưởng.

3. Các ủy viên khác :

- Ông Mai Văn Đường, Phó Giám đốc ;

- Ông Lê Thanh Đạo, Trưởng phòng QTTH kiêm Bí thư chi bộ ;

- Ông Phạm Cao Tài, Phó chủ tịch Công đoàn ;

- Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Ban Điều hành dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước ;

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 1272/QĐ-UB ngày 03 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN.TW
- TT/TU, TT/HĐND. TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Liên đoàn Lao động.TP
- Thường trực BĐM-QLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)


KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 
 


Nguyễn Thiện NhânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3401/QĐ-UB năm 2004 điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170