Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3300/QĐ-UBND năm 2016 về hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3300/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3300/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị đnh số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015 ca Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định s 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng xây dựng trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản 2732/SKHĐT-KTNN ngày 14/7/2016;

Xét đề nghị hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của Công ty Cổ phn Đầu tư và Phát triển chăn nuôi giống Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chăn nuôi giống Việt Nam.

Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.

- Trụ sở chính: Km s6, Quốc lộ 47, xóm 2, thôn Đông Việt, xã Quảng Đông, thành phThanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 0373.912.866

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802309004 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 26/10/2015.

Điều 1. Có dự án đầu tư:

- Tên dự án: Xây dựng xây dựng trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung.

- Là dự án nông nghiệp: khuyến khích đầu tư.

- Lĩnh vực đầu tư: Chăn nuôi gia súc.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Ao, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục tiêu và quy mô của dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn ngoại áp dụng khoa học công nghệ mới vào chăn nuôi; tạo ra sản phẩm hàng hóa lợn ngoại hướng nạc cung cấp cho thị trường trong nước; góp phần thực hiện các mục tiêu tái cơ cu ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổng mức đầu tư của dự án: 12.716.120.000 đồng.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 12.868 m2.

- Số lao động sử dụng bình quân theo năm: 6 - 7 lao động.

- Tiến độ thực hiện: Dự án dự kiến hoàn thành tháng 03/2017.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

Điều 2. Các khoản hỗ trợ:

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tng: nhà xưởng; nhà kho; bể chứa nước sạch; bể lắng, bể sục khí xử lý chất thải dự án với tổng kinh phí là 1.970 triệu đồng (Một tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng, mức hỗ trợ thực tế được xác định trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng).

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Thời gian hỗ trợ: Năm 2016.

- Khoản hỗ trợ này cho doanh nghiệp được Nhà nước bảo lãnh theo quy định tại điểm đ, Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP .

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chăn nuôi giống Việt Nam, các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được cấp cho doanh nghiệp 02 bản chính, các cơ quan liên quan mỗi cơ quan giữ 01 bản./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3300/QĐ-UBND năm 2016 về hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100