Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu đối với từng loại xe ôtô để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 33/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Thái Văn Hằng
Ngày ban hành: 13/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 33/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 13 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH DOANH THU TỐI THIỂU VÀ TỶ LỆ (%) CHI PHÍ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỐI ĐA SO VỚI DOANH THU ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI XE ÔTÔ ĐỂ TÍNH THUẾ CHO CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/ 2006, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) ngày 03/6/2008, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) ngày 03/6/2008, Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 132/TTr-CT ngày 21/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu đối với từng loại xe ôtô để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

a) Trường hợp các cơ sở kinh doanh vận tải hàng tháng kê khai doanh thu cao hơn quy định này, thì tính theo thực tế của đơn vị; nếu thấp hơn phải tính theo doanh thu tối thiểu đã quy định;

b) Tỷ lệ (%)chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu nêu trên là mức tối đa để các cơ sở kinh doanh vận tải kê khai chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế để kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpc;

c) Đối với các cơ sở nộp thuế theo hình thức khoán ổn định: Cục Thuế Nghệ An chỉ đạo các Chi cục Thuế phải tiến hành khảo sát, điều tra doanh thu sát thực tế kinh doanh theo đầu phương tiện vận tải, nhưng doanh thu tính thuế không thấp hơn doanh thu tối thiểu tại bảng quy định kèm theo quyết định này.

2. Đối với các loại máy thi công xây dựng: Giao cho Cục thuế Nghệ An phối hợp với các ngành có liên quan khảo sát, điều tra doanh thu tối thiểu và chi phí tiêu hao nhiên liệu để quản lý thu thuế những cơ sở có các loại máy này theo phương pháp quản lý thu thuế kinh doanh vận tải.

3. Trong trường hợp giá nhiên liệu trên thị trường tăng hoặc giảm từ 20% trở lên, giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 17/02/2006 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về doanh thu và tỷ lệ (%)chi phí tiêu hao nhiên liệu đối với xe ôtô để tính thuế GTGT và thuế TNDN cho các cơ sở kinh doanh vận tảic; Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 17/02/2006 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục thuế Nghệ An; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

QUY ĐỊNH

DOANH THU TỐI THIỂU VÀ TỶ LỆ (%) CHI PHÍ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỐI ĐA SO VỚI DOANH THU ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI XE ÔTÔ ĐỂ TÍNH THUẾ CHO CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

LOẠI XE

Doanh thu tối thiểu /xe/tháng
(Đồng)

Tỷ lệ chi phí nhiên liệu tối đa so với doanh thu (%)

I

Xe ôtô vận tải hàng hoá

 

 

 

1

Xe tải trên 21 tấn

43.500.000

35

 

2

Xe tải trên 19 đến 21 tấn

40.500.000

35

 

3

Xe tải trên 17 đến 19 tấn

37.500.000

36

 

4

Xe tải trên 15 đến 17 tấn

34.500.000

37

 

5

Xe tải trên 13 đến 15 tấn

31.500.000

38

 

6

Xe tải trên 11 đến 13 tấn

28.500.000

39

 

7

Xe tải trên 9 đến 11 tấn

25.500.000

40

 

8

Xe tải trên 7 đến 9 tấn

22.500.000

41

 

9

Xe tải trên 5 đến 7 tấn

19.500.000

42

 

10

Xe tải trên 3 đến 5 tấn

16.500.000

43

 

11

Xe tải trên 2 đến 3 tấn

13.500.000

32

 

12

Xe tải trên 1 đến 2 tấn

16.500.000

33

 

13

Xe tải đến 1 tấn

12.000.000

30

 

II

Xe ôtô vận tải khách

 

 

 

1

Xe khách 50 chỗ ngồi trở lên

36.000.000

37

 

2

Xe khách 45 đến 49 chỗ ngồi

33.500.000

37.5

 

3

Xe khách 40 đến 44 chỗ ngồi

31.500.000

38

 

4

Xe khách 35 đến 39 chỗ ngồi

29.500.000

38.5

 

5

Xe khách 30 đến 34 chỗ ngồi

27.000.000

39

 

6

Xe khách 25 đến 29 chỗ ngồi

24.500.000

39.5

 

7

Xe khách 20 đến 24 chỗ ngồi

22.500.000

40

 

8

Xe khách 15 đến 19 chỗ ngồi

20.000.000

40.5

 

9

Xe khách 10 đến 14 chỗ ngồi

18.000.000

41

 

10

Xe khách 5 đến 9 chỗ ngồi

15.500.000

31

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu đối với từng loại xe ôtô để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13