Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3260/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 2865/QĐ-UBND về Quy hoạch Phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 3260/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Phan Thị Mỹ Thanh
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3260/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2865/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh LPG;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1625/TTr-SCT ngày 08/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm c, Khoản 4, Điều 1 của Quyết định 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh như sau:

c) Số lượng cửa hàng LPG, trạm nạp LPG vào chai phát triển mới đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Dự kiến trong kỳ quy hoạch xây dựng mới 196 cửa hàng LPG, 07 trạm nạp LPG vào chai đạt chuẩn theo quy định tại TCVN: 6223:2011. Chi tiết theo bảng dưới đây:

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH CƠ SỞ KINH DOANH LPG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020

TT

Tên địa phương (Thành phố/huyện/ thị xã)

Số cửa hàng

Kho, Trạm cấp, Chiết nạp đến 2020

Hiện có 2010

Dự kiến tăng

Dự kiến Đến 2020

Kho trung chuyển

Trạm nạp vào chai

Trạm cấp LPG

1

TP Biên Hòa

275

43

318

3

9

 

2

Thị xã Long Khánh

30

21

51

 

1

 

3

Huyện Nhơn Trạch

45

13

58

 

2

 

4

Huyện Long Thành

56

34

90

1

7

 

5

Huyện Vĩnh Cửu

45

17

62

 

1

 

6

Huyện Trảng Bom

77

25

92

1

 

 

7

Huyện Thống Nhất

55

2

57

 

 

 

8

Huyện Xuân Lộc

64

8

72

 

2

 

9

Huyện Cẩm Mỹ

29

14

42

 

1

 

10

Huyện Định Quán

71

7

78

 

1

 

11

Huyện Tân Phú

38

23

61

 

1

 

Tổng cộng

785

197

981

5

25

 

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật vào quy hoạch ngành thương mại và chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung và điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định nàytheo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung khác của Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;
- TTCB;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3260/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 2865/QĐ-UBND về Quy hoạch Phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76