Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 325/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 325/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN NHÀ MÁY THUỐC LÁ THANH HOÁ THUỘC TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nư­­ớc ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Chuyển Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá có con dấu riêng, đ­­ược mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài n­­ước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá.

- Tên giao dịch: Công ty Thuốc lá Thanh Hoá.

- Tên giao dịch quốc tế: Thanh Hoa tobacco company limited.

- Tên viết tắt: Vinataba Thanh Hoa.

- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2005: 71.784.284.262 đồng (bẩy mươi mốt tỷ, bẩy trăm tám mươi tư triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn, hai trăm sáu mươi hai đồng).

- Trụ sở chính: thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của công ty: sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu; sản xuất kinh doanh ngành in và đầu lọc thuốc lá; sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Tổ chức và hoạt động của công ty đ­­ược quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 4. Tổ chức đ­­ược Nhà n­­ước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Địa chỉ: 25A, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ t­ướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng;
- Các Bộ: Tài chính, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư­­,
Lao động - Thư­­ơng binh và Xã hội, Nội vụ;
- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
- Nhà máy Thuốc lá Thanh Hóa;
- Ban Kinh tế Trung ­­ương;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP : BTCN, các PCN,
BĐH 112, Ng­­ười phát ngôn của TTCP,
các Vụ: CN, KTTH, TH, Công báo;
- Lư­u: Văn th­­ư, ĐMDN (5b). HL

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 325/2005/QĐ-TTg ngày 08/12/2005 về việc chuyển Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.868

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!