Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 314/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích đất Khu Công nghiệp Trà Nóc II cho Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ thuê tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Số hiệu: 314/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 314/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC II CHO CÔNG TY XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ THUÊ TẠI PHƯỜNG PHƯỚC THỚI, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 19/TTr-STNMT ngày 15 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận điều chỉnh diện tích đất cho Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ thuê từ 165ha xuống còn 157,756ha (1.577.561m2).

- Khu đất gồm 60 thửa, thuộc 04 tờ bản đồ số 08, 09, 14, 15, tọa lạc tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Vị trí khu đất có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp Sông Hậu;

+ Phía Tây Bắc giáp rạch Cái Chôm;

+ Phía Đông Nam giáp rạch Sang Trắng;

+ Phía Tây Nam giáp khu Tái định cư.

(Đính kèm: Hồ sơ trích đo địa chính số 43/CTY.ACB ngày 18 tháng 11 năm 2009 do Công ty TNHH ACB thiết lập)

- Thời hạn thuê đất chung là 50 năm, tính từ ngày 05 tháng 5 năm 1998 đến ngày 05 tháng 5 năm 2048, được xác định mốc thời gian sử dụng đất như sau:

- Diện tích đất cho Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ thuê là 1.650.000m2 (165ha). Tính từ ngày 05 tháng 5 năm 1998 đến 21 tháng 11 năm 2008.

- Diện tích đất cho Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ thuê thực tế là 1.577.561m2 (157,756ha). Tính từ ngày 21 tháng 11 năm 2008 đến 21 tháng 11 năm 2048.

Điều 2.

1. Giao Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ có trách nhiệm:

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập Hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời sử dụng đất theo đúng mục đích được thuê.

2. Giao Cục thuế thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và thông báo tiền thuê đất cho Công ty nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

3. Thu hồi hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00210 ngày 21 tháng 8 năm 2000 và số 00011 ngày 02 tháng 10 năm 2003 đã cấp cho Công ty Xây dựng - Phát triển Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp Cần Thơ trước đây (nay là Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Thới, Giám đốc Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 314/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích đất Khu Công nghiệp Trà Nóc II cho Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ thuê tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.798

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210