Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 308/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 06/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 308/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

QUYÊT ÐỊNH

V/V CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN LẬP GIA BÌNH, NHIỆM KỲ 2005-2010 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14.6.2005;
Căn cứ Quyết định số 39/2001/QÐ-BGD và ÐT ngày 28.8.2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập;
Sau khi xem xét tờ trình số 13/TTr-SNV ngày 24.01.2006 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc công nhận Hội đồng quản trị và chức danh Hiệu trưởng trường Trường Trung học phổ thông dân lập Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Công nhận Hội đồng quản trị gồm:
1. Ông Nguyễn Ðăng Sơn, Cử nhân chính trị; tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2005 – 2010.

2. Ông Lê Công Thơm, Kỹ sư xây dựng; tiếp tục giữ chức phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010.

3. Ông Phạm Quang Sơn, Cử nhân chính trị; tiếp tục giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010.

4. Ông Nguyễn Ðăng Tám, Cử nhân chính trị; tiếp tục giữ chức Uỷ viên Hôi đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010.

5. Ông Trần Trọng Tửu, Hội trưởng cha mẹ học sinh; tiếp tục giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Ðào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trường Trung học phổ thông dân lập Gia Bình và các ông (bà) có tên tại Ðiều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 308/2006/QĐ-UBND ngày 06/03/2006 công nhận Hội đồng quản trị và chức danh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông dân lập Gia Bình, nhiệm kỳ 2005-2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.943

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142