Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Nhựa Nha Trang thuộc Công ty Nhựa Rạng Đông thành Công ty cổ phần Nhựa Nha Trang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 30/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 21/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY NHỰA NHA TRANG THUỘC CÔNG TY NHỰA RẠNG ĐÔNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHA TRANG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Nhựa Rạng Đông (các Công văn: số 159/CV-TH ngày 15 tháng 3 năm 2004 và số 198/CV-TCKT ngày 12 tháng 4 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Nhựa Nha Trang và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 01 tháng 4 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Nhựa Nha Trang thuộc Công ty Nhựa Rạng Đông (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 30,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 41,67 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy : 28,33 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Nhựa Nha Trang thuộc Công ty Nhựa Rạng Đông tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 332/QĐ-TCKT ngày 01 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 17.656.946.837 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 651.253.074 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 157 lao động trong Nhà máy là 11.250 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 337.500.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 3 lao động nghèo là 220 cổ phần, trị giá 15.400.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Nhà máy, Công ty Nhựa Rạng Đông làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Nhựa Nha Trang thuộc Công ty Nhựa Rạng Đông thành Công ty cổ phần Nhựa Nha Trang,

- Tên giao dịch quốc tế: NHATRANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: NHATRANG PLASCO;

- Trụ sở chính đặt tại: Khu Đồng Đế, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất và kinh doanh các loại chai nhựa PET, các loại ống nước, can nhựa, áo mưa, túi, cặp sách và các sản phẩm khác bằng nhựa, composite;

- In và sản xuất các loại bao bì PP, PEHD, PELD;

- Kinh doanh xây dựng dân dụng, xây dựng văn phòng cho thuê, san lấp mặt bằng, kho bãi và cho thuê máy móc thiết bị;

- Kinh doanh khách sạn ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí; kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Nhựa Nha Trang là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Nhựa Rạng Đông tiến hành bán đấu giá cổ phần ra ngoài thông qua cơ quan tài chính trung gian và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Nhựa Nha Trang theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Nhựa Rạng Đông có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, nhà xưởng cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Nhựa Rạng Đông, Giám đốc Nhà máy Nhựa Nha Trang và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ, 
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Nhựa Nha Trang thuộc Công ty Nhựa Rạng Đông thành Công ty cổ phần Nhựa Nha Trang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251