Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 26/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP VẬN TẢI THUỘC CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GANG THÉP THÁI NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (các Tờ trình số: 1125/T-TC ngày 17 tháng 6 năm 2002 và 1460/T-TC ngày 22 tháng 7 năm 2002), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên và Biên bản thẩm định Phương án ngày 21 tháng 6 năm 2002 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên (thành viên hạch toán độc lập Tổng công ty Thép Việt Nam) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 3.978.500.000 đồng (Ba tỷ chín trăm bảy mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 28 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 72 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên (Quyết định số 677/2002/QĐ-TC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Tổng công ty Thép Việt Nam và Biên bản xác định giá trị Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên ngày 14 tháng 3 năm 2002) tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2002 để cổ phần hoá là: 6.878.015.736 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp: 2.466.949.792 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 138 lao động trong Xí nghiệp là 28.620 với giá trị được ưu đãi là 858.600.000 đồng. Trong đó, số cổ phần ưu đãi bán trả chậm cho 56 lao động nghèo là 5.724 trị giá 400.680.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá: Công ty Gang thép Thái Nguyên làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thép Việt Nam quyết định theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên thành Công ty cổ phần Vận tải Gang thép Thái Nguyên,

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: THAINGUYEN IRON STEEL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY;

- Trụ sở đặt tại: phường Cam Giá, thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Vận tải hàng hoá, hành khách đường bộ; dịch vụ kho bãi;

- Thi công san ủi mặt bằng xây dựng; xúc bốc, vận chuyển đất đá thải;

- Sửa chữa, phục hồi máy móc thiết bị, ô tô, xe máy các loại;

- Sản xuất, gia công kết cấu sản phẩm kim loại đen và hợp kim;

- Kinh doanh: sắt thép, vật tư thiết bị phụ tùng, vật liệu xây dựng, xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ máy, gas và hàng tiêu dùng.

Điều 4. Công ty cổ phần Vận tải Gang thép Thái Nguyên là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Gang thép Thái Nguyên có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Gang thép Thái Nguyên.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Thái Nguyên,
- Ctcp Vận tải Gang thép Thái Nguyên (3b);
- Các thành viên Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB, ĐMDN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2002/QĐ-BCN ngày 26/07/2002 chuyển Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên thành Công ty cổ phần Vận tải Gang thép Thái Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.382

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158