Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 27/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP GIA CÔNG CHẾ BIẾN KIM KHÍ ĐỨC GIANG THUỘC CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THĂNG LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (Tờ trình số 1124/T-TC ngày 11 tháng 6 năm 2002), Phương án chuyển Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội thành Công ty cổ phần và Biên bản thẩm định Phương án ngày 21 tháng 6 năm 2002 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội (thành viên hạch toán độc lập Tổng công ty Thép Việt Nam) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 8.000.000.000 đồng (tám tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 36,4 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 17,5 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xí nghiệp : 46,1 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội (Quyết định số 2742/2001/QĐ-TC ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Tổng công ty Thép Việt Nam về xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá) tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2001 để cổ phần hoá là: 3.367.500.000 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp: 3.367.500.000 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 36 lao động trong Xí nghiệp là 6.550 với giá trị được ưu đãi là 196.500.000 đồng. Trong đó, số cổ phần ưu đãi bán trả chậm cho 8 lao động nghèo là 1.330 trị giá 93.100.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động, Công ty Kim khí Hà Nội làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thép Việt Nam quyết định theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội thành Công ty cổ phần Thép Thăng Long:

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: THANGLONG STEEL JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: THEP THANGLONG;

- Trụ sở đặt tại: thị trấn Đức Giang, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Thép Thăng Long kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần):

- Gia công, cán, kéo, kết cấu các sản phẩm thép;

- Kinh doanh các mặt hàng sắt thép, xây dựng và hàng tiêu dùng;

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng kim khí, điện, máy và hàng tiêu dùng;

- Dịch vụ văn phòng, kho bãi, nhà xưởng, bốc xếp.

Điều 4. Công ty cổ phần Thép Thăng Long là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Kim khí Hà Nội có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thăng Long.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công ty Kim khí Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc Nhà nước VN,
- Cục Tài chính doanh nghiệp,
- UBND TP Hà Nội,
- Công báo,
- Ctcp Thép Thăng Long (3b);
- Các thành viên Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2002/QĐ-BCN ngày 27/06/2002 về việc chuyển Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Đức Giang thuộc Công ty Kim khí Hà Nội thành Công ty cổ phần Thép Thăng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.831

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!