Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 281/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 281/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY DỆT 8-3 THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nư­­ớc ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Dệt 8-3 - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nư­ớc một thành viên Dệt 8-3.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà n­ước một thành viên Dệt 8-3 có con dấu riêng, đ­­ược mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài n­­ước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà n­ước một thành viênDệt 8-3.

-Tên giao dịch quốc tế: Eight March Textile limited company.

- Tên viết tắt tiếng Anh: EMTEXCO.

- Vốn điều lệ: 85.816.492.585 đồng (tám mươi lăm tỷ tám trăm mười sáu triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn năm trăm tám mươi lăm đồng).

- Trụ sở chính: số 460 Minh Khai - phường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sợi, chỉ khâu, vải và sản phẩm may mặc các loại; kinh doanh vật tư, phụ tùng ngành dệt, may; kinh doanh địa ốc, văn phòng, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các chủng loại bông, xơ, sợi, máy móc thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, hóa chất, thuốc nhuộm ngành dệt, may và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình: Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty đ­­ược quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức đ­­ược Nhà n­­ước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu :

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

Địa chỉ : số 25 Bà Triệu - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công tyDệt - May Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt 8-3 theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nư­ớc một thành viênDệt 8-3 có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Dệt 8-3.

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nư­ớc một thành viênDệt 8-3 có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán tr­­ưởng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt 8-3 và Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nư­ớc một thành viênDệt 8-3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 281/2005/QĐ-TTg ngày 04/11/2005 về việc chuyển Công ty Dệt 8-3 thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.166

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!