Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 27/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 29/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2000/QĐ-UB

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về việc đăng ký kinh doanh;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Tổ chức Phòng Đăng ký và quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội như sau:

- Tên phòng: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.

- Phòng Đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành.

Tổ chức, biên chế chức năng nhiệm vụ của Phòng:

A)- Tổ chức: Phòng có Trưởng phòng, phó Trưởng phòng.

1- Trưởng phòng do UBND Thành phố bổ nhiệm có trách nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố.

2- Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm.

3- Nhiệm vụ của Trưởng phòng, phó Trưởng phòng được quy định tại quy chế hoạt động của Phòng do UBND Thành phố phê duyệt.

B)- Nhiệm vụ:

1, Nhận hồ sơ, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

2, Hướng dẫn người đăng ký kinh doanh về ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành nghề đó.

3, Xây dựng, quản lý thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; cung cấp thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho UBND cấp tỉnh, các Sở có liên quan và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

4, Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp.

5, Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu phát hiện các thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là không chính xác, không đầy đủ hoặc giả mạo, thì gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hiệu đính. Sau thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được thông báo hiệu đính của doanh nghiệp thì tiến hành xác minh các nội dung trong hồ sơ đăng kỳ kinh doanh. Sau khi kiểm tra và đã xác định rõ mức độ vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh thì trực tiếp xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

6, Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm các quy định tại khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

7, Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy chế hoạt động của Phòng trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3) Biên chế:

- Biên chế của Phòng trước mắt có 12 (mười hai) người. Khi cần được sử dụng thêm lao động hợp đồng theo quy định hiện hành.

4) Địa điểm làm việc:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự trù kinh phí trình UBND Thành phố phê duyệt cấp để cải tạo mở rộng tại chỗ hoặc thuê địa điểm cho Phòng Đăng ký kinh doanh để có địa điểm làm việc.

Điều II: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở, Ngành có liên quan và ông Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2000/QĐ-UB ngày 29/03/2000 về tổ chức lại Phòng Đăng ký và quản lý doanh nghiệp Nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.229

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!