Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2548/2006/QĐ-UBND về thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 2548/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 13/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2548/2006/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 13 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế quản lý Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 2972/2005/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số: 485/QĐ-UB ngày 23/2/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp - làng nghề huyện Lâm Thao;

Xét đề nghị của UBND huyện Lâm Thao tại Tờ trình số: 71/TT-UBND-KT ngày 17/8/2006; đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số: 493/TT-CN ngày 31/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Lâm Thao được tổ chức và hoạt động theo Quy chế quản lý Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 2972/2005/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ.

(Quy mô, địa điểm, vị trí cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt tại Quyết định số: 485/QĐ-UB ngày 23/2/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ).

Điều 2. Giao UBND huyện Lâm Thao đề xuất thành lập Ban quản lý các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt để quản lý cụm công nghiệp trên; chỉ đạo Ban quản lý Cụm công nghiệp - TTCN của huyện xây dựng dự án và huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng; tổ chức thực hiện tốt công tác vận động đầu tư vào cụm công nghiệp và các nhiệm vụ theo quy định tại điều 4 của Quy chế quản lý Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 2972/2005/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2548/2006/QĐ-UBND về thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.614

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124