Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 250/2003/QĐ-UBDT chuyển Công ty Xây dựng Phát triển dân tộc và miền núi thuộc Ủy ban Dân tộc làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ban hành

Số hiệu: 250/2003/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Ksor Phước
Ngày ban hành: 11/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 250/2003/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI THUỘC ỦY BAN DÂN TỘC LÀM DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 116/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc đến năm 2005;
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Xây dựng phát triển dân tộc và miền núi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Ủy ban,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Công ty Xây dựng Phát triển dân tộc và miền núi làm doanh nghiệp thành viên, hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng Thương mại và Xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Giám đốc Công ty Xây dựng Phát triển dân tộc và miền núi có nhiệm vụ quản lý và báo cáo toàn bộ tài sản, tài chính, lao động, tổ chức cán bộ (kể cả hợp đồng kinh tế dở dang, thanh lý, nhượng bán tài sản, thu hồi công nợ, xử lý lao động, các khoản nợ phải trả…) cho Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải và chịu sự quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Giám đốc Tổng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Giám đốc Công ty Xây dựng Phát triển dân tộc và miền núi và Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Ksor Phước

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 250/2003/QĐ-UBDT chuyển Công ty Xây dựng Phát triển dân tộc và miền núi thuộc Ủy ban Dân tộc làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234