Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1 về việc các Ngân hàng Thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 244/2000/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 02/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/2000/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CUNG CẤP THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ LÃI SUẤT CHO VAY CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 322/VPCP-KTTH ngày 25/7/2000 của Văn phòng Chính phủ về điều hành lãi suất;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo cho Ngân hàng Nhà nước về lãi suất bao gồm:

1- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,

2- Ngân hàng Công thương Việt Nam,

3- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

4- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam,

5- Ngân hàng thương mại cổ phần á châu,

6- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội,

7- Ngân hàng ANZ,

8- Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC),

9- Ngân hàng VID PUBLIC.

Điều 2: Các Ngân hàng thương mại nói tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về lãi suất cho vay đối với khách hàng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) bằng FAX, định kỳ vào 15.00 giờ, thứ sáu hàng tuần theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2000.

2. Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm tổng hợp và theo dõi lãi suất cho vay của nhóm Ngân hàng thương mại quy định tại Điều 1 Quyết định này để làm cơ sở công bố và điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

3- Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại nói tại Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Dương Thu Hương

 

PHỤ LỤC

VỀ CÁC MỨC LÃI SUẤT CUNG CẤP CHO NHNN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 244/2000/QĐ-NHNN1 ngày 2/8/2000)

Ngân hàng cung cấp:..........................

Nơi nhận: Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN Việt Nam

Vào lúc 15 giờ, thứ 6 hàng tuần,

ĐT: 8246955; FAX: 8.240132

Ngày gửi: ..................................

Một số chỉ tiêu về lãi suất huy động và cho vay

Đơn vị: VND %/tháng

USD %/tháng

Chỉ tiêu

Đã thực hiện tuần này

Dự kiến tuần tiếp theo

1. Đối với lãi suất VND:

a/ Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay đối với khách hàng tốt nhất

- Lãi suất cho vay cao nhất

b/ Lãi suất tiền gửi

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

2. Đối với lãi suất USD

a/ Lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay thấp nhất

- Lãi suất cho vay cao nhất

b/ Lãi suất tiền gửi

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

 

 

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Tổng Giám đốc (Giám đốc)
hoặc người được uỷ quyền

 (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 244/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/08/2000 về việc các Ngân hàng Thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161