Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 240-TTg năm 1995 về việc thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 240-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/04/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 240-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quy chế khu chế xuất;
Căn cứ Nghị định 192/CP ngày 25 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng để quản lý khu chế xuất Hải Phòng hiện nay và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng có nhiệm vụ quản lý các khu chế xuất theo quy định tại Điều 57 Quy chế khu chế xuất ban hành kèm theo Nghị định 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 và quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 20 Quy chế khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 192/CP ngày 25 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ.

Ban có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, biên chế và kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và bộ máy giúp việc.

Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố quyết định theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý sau khi có sự thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Bộ máy giúp việc của Ban do Trưởng ban quyết định sau khi có sự chấp thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư; Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Thương mại, Nội vụ, Xây dựng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 240-TTg

Hanoi, April 27, 1995

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE MANAGING BOARD OF THE EXPORT PROCESSING ZONES AND INDUSTRIAL PARKS IN HAIPHONG

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No.322-HDBT on the 18th of October 1991 of the Council of Ministers (now the Government) promulgating the Statute of Export Processing Zones;
Pursuant to Decree 192-CP on the 25th of December 1994 of the Government promulgating the Statute of Industrial Parks;
At the proposals of the President of the People's Committee of Haiphong, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, and the Minister-Chairman of the State Committee for Cooperation and Investment,

DECIDES :

Article 1.- To establish the Managing Board of the Export Processing Zones and Industrial Parks in Haiphong to manage the present Haiphong export processing zone and the industrial parks in the city.

The Managing Board of the Export Processing Zones and Industrial Parks in Haiphong has the task of managing the export processing zones as stipulated in Article 57 of the Statute of Export Processing Zones issued together with Decree No.322-HDBT on the 18th of October 1991, and managing the industrial parks as stipulated in Article 20 of the Statute of Industrial Parks issued together with Decree No.192-CP on the 25th of December 1994 of the Government.

The Board has the legal status, bank accounts, seal and staff, and is funded by the State budget.

Article 2.- The Managing Board of the Export Processing Zones and Industrial Parks in Haiphong is composed of a Chairman, a number of Vice Chairmen, and an assisting apparatus.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 240-TTg năm 1995 về việc thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9