Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 232/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 232/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với nội dung sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có vốn đầu tư vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước tại công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các Công ty Thương mại Vinataba, Xuất nhập khẩu Vinataba; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Tổ chức quản lý của công ty mẹ gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Các công ty con, bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên theo mô hình Chủ tịch công ty:

- Công ty Thuốc lá Sài Gòn,

- Công ty Thuốc lá Thăng Long,

- Công ty Thuốc lá Thanh Hoá,

- Công ty Thuốc lá Bắc Sơn,

- Công ty Thuốc lá Long An,

- Công ty Thuốc lá Bến Tre,

- Công ty Thuốc lá Cửu Long,

- Công ty Thuốc lá Đồng Tháp,

- Công ty Thuốc lá An Giang.

b) Công ty cổ phần, trong đó công ty mẹ giữ cổ phần chi phối:

- Công ty cổ phần Cát Lợi,

- Công ty cổ phần Hoà Việt,

- Công ty cổ phần Ngân Sơn,

- Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, trong đó công ty mẹ có vốn góp chi phối:

Công ty Thuốc lá Đà Nẵng.

d) Công ty liên doanh với nước ngoài, trong đó công ty mẹ có vốn góp chi phối:

- Công ty liên doanh Bánh kẹo Hải Hà - Kotobuki,

- Công ty liên doanh Thuốc lá Vinasa.

3. Công ty liên kết:

- Công ty liên doanh BAT - Vinataba,

- Công ty liên doanh Vina - ToYo,

- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh,

- Ngân hàng cổ phần Eximbank.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ đạo việc thực hiện Đề án này.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của công ty mẹ.

3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ: quyết định thành lập công ty mẹ, chuyển các nhà máy Thuốc lá, Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên và phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty mẹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 232/2005/QĐ-TTg ngày 23/09/2005 phê duyệt đề án chuyển Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.428

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!